Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
55/2021/NĐ-CP 24/05/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

52/2021/NĐ-CP 19/04/2021

Về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

41/2021/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

27/2021/NĐ-CP 25/03/2021

Về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

31/2021/NĐ-CP 26/03/2021

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

28/2021/NĐ-CP 26/03/2021

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP).

15/2021/NĐ-CP 03/03/2021

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

20/2021/NĐ-CP 15/03/2021

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

17/2021/NĐ-CP 09/03/2021

Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

136/2020/NĐ-CP 24/11/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

02/2020/UBTVQH14 09/12/2020

Ưu đãi người có công với cách mạng

11/2021/NĐ-CP 10/02/2021

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

07/2021/NĐ-CP 27/01/2021

Về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

128/2020/QH14 12/11/2020

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

143/2020/NĐ-CP 10/12/2020

Về sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

130/2020/NĐ-CP 30/10/2020

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

125/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

123/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Quy định về hóa đơn, chứng từ.

32/2020/QĐ-TTg 15/10/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: