Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022

Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

28/2022/NĐ-CP 26/04/2022

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

23/2022/NĐ-CP 05/04/2022

Thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

27/2022/NĐ-CP 19/04/2022

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

21/2022/NĐ-CP 10/03/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

105/2021/NĐ-CP 04/12/2021

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma tuý

15/2022/NĐ-CP 28/01/2022

Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

43/2022/QH15 11/01/2022

Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

116/2021/NĐ-CP 21/12/2021

Về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

10/2022/NĐ-CP 15/01/2022

Quy định về lệ phí trước bạ.

131/2021/NĐ-CP 30/12/2021

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

39/2021/QĐ-TTg 30/12/2021

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mc tiêu quc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

36/2021/QĐ-TTg 13/12/2021

Quy định về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

114/2021/NĐ-CP 16/12/2021

Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

34/2021/QH15 13/11/2021

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

32/2021/QH15 12/11/2021

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

108/2021/NĐ-CP 07/12/2021

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

107/2021/NĐ-CP 06/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

102/2021/NĐ-CP 16/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lẵng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: