Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
87/2024/NĐ-CP 12/07/2024

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá

85/2024/NĐ-CP 10/07/2024

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá

68/2024/NĐ-CP 25/06/2024

Quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ

78/2024/NĐ-CP 01/07/2024

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

69/2024/NĐ-CP 25/06/2024

Quy định về định danh và xác thực điện tử

77/2024/NĐ-CP 01/07/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ

70/2024/NĐ-CP 25/06/2024

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

72/2024/NĐ-CP 30/06/2024

Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội

75/2024/NĐ-CP 30/06/2024

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

71/2024/NĐ-CP 27/06/2024

Quy định về giá đất

74/2024/NĐ-CP 30/06/2024

Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

73/2024/NĐ-CP 30/06/2024

Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

52/2024/NĐ-CP 15/05/2024

Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

48/2024/NĐ-CP 09/05/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

40/2024/NĐ-CP 16/04/2024

Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

29/2024/NĐ-CP 06/03/2024

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể tiêu chuẩn đối với chức danh công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Giám đốc Sở và tương đương

13/2023/NĐ-CP 17/04/2023

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023

Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

73/2023/NĐ-CP 29/09/2023

Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

71/2023/NĐ-CP 20/09/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: