Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020

Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

26/2020/QĐ-TTg 14/09/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

108/2020/NĐ-CP: 14/09/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2014/NĐ-CP  ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

107/2020/NĐ-CP 14/09/2020

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

23/2020/QĐ-TTg 14/08/2020

Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020.

90/2020/NĐ-CP 13/08/2020

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

79/2020/NĐ-CP 08/07/2020

Chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

59/2020/NĐ-CP 27/05/2020

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

55/2020/NĐ-CP 22/05/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

72/2020/NĐ-CP 30/07/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

70/2020/NĐ-CP 28/06/2020

Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

67/2020/NĐ-CP 15/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

61/2020/NĐ-CP 29/04/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chtiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

58/2020/NĐ-CP 27/05/2020

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

56/2020/NĐ-CP 25/05/2020

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

49/2020/NĐ-CP 17/04/2020

 Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

50/2020/NĐ-CP 20/04/2020

Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

36/2020/NĐ-CP 24/04/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

40/2020/NĐ-CP 06/04/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công.

30/2020/NĐ-CP: 05/03/2020

Về công tác văn thư

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: