Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
9/2020/NĐ-CP

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

14/2020/NĐ-CP 24/01/2020

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

11/2020/NĐ-CP 20/01/2020

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

06/2020/NĐ-CP 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

100/2019/NĐ-CP 30/12/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

100/2019/NĐ-CP 30/12/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

91/2019/NĐ-CP 19/11/2019

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

79/2019/NĐ-CP 26/10/2019

Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45 ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

90/2019/NĐ-CP 15/11/2019

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

73/2019/NĐ-CP 05/09/2019

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

75/2019/NĐ-CP: 26/09/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

76/2019/NĐ-CP: 08/10/2019

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

74/2019/NĐ-CP 23/09/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động

17/2019/QĐ-TTg 08/04/2019

Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

67/2019/NĐ-CP 31/07/2019

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

62/2019/NĐ-CP 11/07/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

63/2019/NĐ-CP 11/07/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước.

59/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

58/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

55/2019/NĐ-CP 24/06/2019

Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: