Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2020 2020 61/CK-NSNN 61/CK-NSNN
2 Thực hiện Thu ngân sách Nhà nước đến Quý I năm 2020 2020 60/CK-NSNN 01/4/2020
3 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 59/CK-NSNN 01/4/2020
4 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2019 2019 Biểu số 02 231/BC-UBND 02/12/2019
5 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 2019 Biểu số 01 231/BC-UBND 02/12/2019
6 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý III năm 2019 2019 Biểu số 61/CK-NSNN 10/2019 21/10/2019
7 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý III năm 2019 2019 Biểu số 60/CK-NSNN 10/2019 21/10/2019
8 Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019 Biểu số 59/CK-NSNN 10/2019 21/10/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: