Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2022 2022 61/CK-NSNN 05/4/2022
2 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I năm 2022 2022 60/CK-NSNN 05/4/2022
3 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 59/CK-NSNN 05/4/2022
4 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 61/CK-NSNN 31/12/2021
5 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 2021 60/CK-NSNN 31/12/2021
6 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 59/CK-NSNN 31/12/2021
7 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý III năm 2021 Quý III/2021 61/CK-NSNN
8 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý III năm 2021 Quý III/2021 60/CK-NSNN
9 Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Quý III/2021 59/CK-NSNN
10 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý II/2021 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2021 61/CK-NSNN 19/07/2021
11 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý II/2021 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2021 60/CK-NSNN 19/07/2021
12 Cân đối ngân sách địa phương Quý II/2021 2021 59/CK-NSNN 19/07/2021
13 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I/2021 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2021 61/CK-NSNN 09/4/2021
14 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I/2021 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2021 60/CK-NSNN 09/4/2021
15 Cân đối ngân sách địa phương Quý I/2021 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2021 59/CK-NSNN 09/4/2021
16 Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý III năm 2020 Quý III/2020 61/CK-NSNN 15/10/2020
17 Tình hình thu ngân sách nhà nước đến Quý III năm 2020 theo Biểu số 60/CK-NSNN Quý III/2020 60/CK-NSNN 15/10/2020
18 Cân đối ngân sách địa phuơng Quý III năm 2020 Quý III/2020 59/CK-NSNN 15/10/2020
19 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý II năm 2020 2020 61/CK-NSNN 06/7/2020
20 Thực hiện Thu ngân sách Nhà nước đến Quý II năm 2020 Quý II/2020 60/CK-NSNN 06/7/2020
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: