Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý II năm 2024 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2024 61/CK-NSNN 12/7/2024
2 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý II năm 2024 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2024 60/CK-NSNN 12/7/2024
3 Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2024 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2024 59/CK-NSNN 12/7/2024
4 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2024 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2024 61/CK-NSNN 10/4/2024
5 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I năm 2024 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2024 60/CK-NSNN 10/4/2024
6 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2024 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2024 59/CK-NSNN 10/4/2024
7 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý IV năm 2023 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2024 61/CK-NSNN 10/01/2024
8 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý IV năm 2023 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2024 60/CK-NSNN 10/01/2024
9 Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 2023 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2024 59/CK-NSNN 10/01/2024
10 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý III năm 2023 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2023 61/CK-NSNN 10/10/2023
11 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý III năm 2023 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2023 60/CK-NSNN 10/10/223
12 Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2023 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2023 59/CK-NSNN 10/10/2023
13 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý II năm 2023 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2023 61/CK-NSNN 11/07/2023
14 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý II năm 2023 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2023 60/CK-NSNN 11/07/2023
15 Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2023 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2023 59/CK-NSNN 11/07/2023
16 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2023 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2023 61/CK-NSNN 10/4/2023
17 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I năm 2023 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2023 60/CK-NSNN 10/4/2023
18 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2023 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2023 59/CK-NSNN 10/4/2023
19 Thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2023 61/CK-NSNN 03/01/2023
20 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2023 60/CK-NSNN 03/01/2023
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: