Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I/2021 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2021 61/CK-NSNN 09/4/2021
2 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I/2021 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2021 60/CK-NSNN 09/4/2021
3 Cân đối ngân sách địa phương Quý I/2021 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2021 59/CK-NSNN 09/4/2021
4 Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý III năm 2020 Quý III/2020 61/CK-NSNN 15/10/2020
5 Tình hình thu ngân sách nhà nước đến Quý III năm 2020 theo Biểu số 60/CK-NSNN Quý III/2020 60/CK-NSNN 15/10/2020
6 Cân đối ngân sách địa phuơng Quý III năm 2020 Quý III/2020 59/CK-NSNN 15/10/2020
7 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý II năm 2020 2020 61/CK-NSNN 06/7/2020
8 Thực hiện Thu ngân sách Nhà nước đến Quý II năm 2020 Quý II/2020 60/CK-NSNN 06/7/2020
9 Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2020 Quý II/2020 59/CK-NSNN 06/7/2020
10 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2020 2020 61/CK-NSNN 61/CK-NSNN
11 Thực hiện Thu ngân sách Nhà nước đến Quý I năm 2020 2020 60/CK-NSNN 01/4/2020
12 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 59/CK-NSNN 01/4/2020
13 Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2019 2019 Biểu số 02 231/BC-UBND 02/12/2019
14 Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 2019 Biểu số 01 231/BC-UBND 02/12/2019
15 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý III năm 2019 2019 Biểu số 61/CK-NSNN 10/2019 21/10/2019
16 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý III năm 2019 2019 Biểu số 60/CK-NSNN 10/2019 21/10/2019
17 Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019 Biểu số 59/CK-NSNN 10/2019 21/10/2019
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: