Văn bản Trung ương
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
31/2020/CT-TTg: 29/07/2020

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

8299/BTC-NSNN 13/07/2020

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020

908/QĐ-TTg: 29/07/2020

Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

815/QĐ-BTC 03/06/2020

V/v đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

2203/QĐ-BCĐQG 27/05/2020

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

22/CT-TTg 26/05/2020

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

721/QĐ-BTC 12/05/2020

Quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

70/QĐ-BTC 16/01/2020

V.v Công bố Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020

130/QĐ-BTC 03/02/2020

Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thông kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính

03/CT-BTC 17/12/2019

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

2064/QĐ-BTC 25/10/2019

 V.v Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

1220/QĐ-BTC 19/07/2019

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước

1189/QĐ-BTC 15/07/2019

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TT Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thông kê tài chính

1188/QĐ-BTC 15/07/2019

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TT dữ liệu và triển khai công nghệ thông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính

1112/QĐ-BTC 28/06/2019

V.v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

71/QĐ-BTC 07/01/2019

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

706/QĐ-BTC 23/04/2019

Đính chính Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020

618/QĐ-BTC 09/04/2019

V.v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

15861/BTC-KBNN 19/12/2018

Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ năm 2018 trên TABMIS

7020/BTC-NSNN

V.v Hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: