Văn bản Trung ương
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
6781/BTC-CST

V/v đính chính Thông tư số 38/2021/TT-BTC ngày 31/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

13/CT-TTg 23/05/2021

Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

1053/QĐ-BYT 06/02/2021

Về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

16/NQ-CP 08/02/2021

Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid-19.

01/NQ-CP 01/01/2021

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

06/CT-BTC 21/12/2020

Về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

1638/QĐ-TTg 23/10/2020

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

12076/BTC-QLG 02/10/2020

V/v Hình thức văn bản về quản lý giá, điều hành giá

1499/QĐ-TTg: 03/10/2020

Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

31/2020/CT-TTg: 29/07/2020

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

8299/BTC-NSNN 13/07/2020

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020

908/QĐ-TTg: 29/07/2020

Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

815/QĐ-BTC 03/06/2020

V/v đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

2203/QĐ-BCĐQG 27/05/2020

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

22/CT-TTg 26/05/2020

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

721/QĐ-BTC 12/05/2020

Quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

70/QĐ-BTC 16/01/2020

V.v Công bố Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020

130/QĐ-BTC 03/02/2020

Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thông kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính

03/CT-BTC 17/12/2019

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

2064/QĐ-BTC 25/10/2019

 V.v Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: