Văn bản Trung ương
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
633/QĐ-TTg 23/05/2022

Phê duyệt chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

460/QĐ-TTg 14/04/2022

Phê duyệt chiến lược nợ công đến năm 2030.

448/QĐ-TTg 12/04/2022

Phê duyệt chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022

307/CĐ-TTg 08/04/2022

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

368/QĐ-TTg 21/03/2022

Phê duyệt chiến lược tài chính đến năm 2030

01/CT-TTg 08/02/2022

Về đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

01/NQ-CP 08/01/2022

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

14504/BTCQLCS 22/12/2021

V/v Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công

2216/QĐ-BTC 26/11/2021

Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

02/CT-BTC: 25/11/2021

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

145/NQ-CP 19/11/2021

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

126/NQ-CP 08/10/2021

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2154/STC-HCSN 18/08/2021

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính theo Công văn số 2154/STC-HCSN ngày 18/8/2021 của Sở Tài chính

68/NQ-CP 01/07/2021

Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

6781/BTC-CST

V/v đính chính Thông tư số 38/2021/TT-BTC ngày 31/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

13/CT-TTg 23/05/2021

Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

1053/QĐ-BYT 06/02/2021

Về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

16/NQ-CP 08/02/2021

Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid-19.

01/NQ-CP 01/01/2021

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

06/CT-BTC 21/12/2020

Về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: