Quyết toán dự án hoàn thành
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 V/v Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019 2020 11/DAHT 1123/STC-TCĐT 05/05/2020
2 Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2019 2020 Biểu số 01/DAHT; 02/DAHT; 03/DAHT 576 09/03/2020
3 Tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 2020 11/QTDA 182/BC-STC 20/01/2020
4 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý III năm 2019 Quý III/2019 Biểu số 02/ĐP-TT 2961/BC-STC 10/10/2019
5 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 11/QTDA 2097/BC-STC 19/7/2019
6 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Biểu mẫu số 02/ĐP-TT 1997/BC-STC 10/7/2019
7 Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2018 2019 Mẫu số 11/QTDA Công văn số 1393/STC-TCĐT 24/5/2019
8 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công quý I/2019 2019 945/STC-TCĐT 8/4/2019
9 Báo cáo tình hình nhập dự toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên hệ thống Tabmis 2019 823/STC-TCĐT 29/3/2019
10 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 2019 564/BC-STC 27/02/2019
11 Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2018 2019 555/BC-STC 27/02/2019
12 Tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn năm 2018 2019 386/BC-STC 29/01/2019
13 Tình hình thanh toán vốn 8 thang đầu năm 2018, đối với các Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp 2018 3049/BC-STC 25/9/2018
14 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 2018 2356/BC-STC 26/7/2018
15 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 2018 2335/BC-STC 25/7/20118
16 Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 7 năm 2018 2018 2286/BC-STC-TCĐT 19/7/2018
17 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 2018 2276/BC-STC 19/7/2018
18 Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 6 năm 2018 2018 1882/BC-STC 19/6/2018
19 Báo cáo tình hình nhập Tabmis các dự án đầu tư theo Công văn 5626/BTC-ĐT ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính 2018 1490/STC-TCĐT 21/5/2018
20 Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017 2018 1520/STC-TCĐT 23/5/2018
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: