Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
10/CT-UBND 21/06/2024

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

306/QĐ-UBND 15/03/2024

Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

06/CT-UBND 01/04/2024

Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên

04/CT-UBND 26/03/2024

Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024

188/KH-UBND 25/08/2023

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

185/KH-UBND 18/08/2023

Tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023

162/KH-UBND 27/07/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

839/QĐ-UBND 04/07/2023

Về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

13/CT-UBND 29/06/2023

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Phú Yên

153/KH-UBND 07/07/2023

khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

21/KH-UBND 03/02/2023

Triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

193/KH-UBND 28/10/2022

Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

38/KH-UBND 15/02/2023

Tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

174/KH-UBND 30/09/2022

Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/CT-UBND 29/07/2022

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

134/KH-UBND 18/07/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam

02/CT-UBND 15/02/2022

Về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

33/KH-UBND 25/02/2021

Thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

01/KH-BCĐ 07/01/2021

Chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh

2250/QĐ-UBND 31/12/2020

V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: