Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
115/QĐ-UBND 20/01/2020

V.v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2019

236/KH-UBND 31/12/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa ban tỉnh Phú Yên

2194/QĐ-UBND 31/12/2019

Hướng dẫn sử dụng mã định danh văn bản và Khung yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Phiên bản 1.0)

234/KH-UBND 30/12/2019

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020

1984-CV/BTGTU 20/12/2019

V.v Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoài năm 2019

2518/UBND-KT 20/05/2019

V.v Triển khai thực hiện Công văn số 5138/BTC-QLCS của Bộ Tài chính: V.v Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

94-KH/TU 22/03/2019

Kế hoạch Tỏ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019

645/UBND-NC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ

21/KH-UBND 21/01/2019

về triển khai phát động phong trào "Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Yên"

2020/QĐ-UBND 24/10/2018

Công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018

628/TB-UBND: 19/10/2018

Kết luận của đồng chí Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2018

1273/QĐ-UBND 21/06/2018

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH PHÚ YÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2638/UBND-KT 18/05/2018

Triển khai Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

71/KH-UBND 27/03/2018

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Hình sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh

1077/UBND-KT 08/03/2018

Triển khai thực hiện Công văn 41/CP-KTTH ngày 13/2/2018 của CP về việc đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

229/QĐ-UBND: 31/01/2018

Quy định về phương án ứng phó khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

212/QĐ-UBND 26/01/2018

Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh năm 2017

2461/QĐ-UBND 18/12/2017

Về việc tạm ứng Ngân sách tỉnh năm 2017 để triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2017 và Tết Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

1371/QĐ-UBND 11/07/2017

Quy định mức quà tặng chức thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

679/UBND-KGVX 20/02/2017

V/v Triển khai thực hiện QĐ 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: