Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
02/CT-UBND 15/02/2022

Về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

33/KH-UBND 25/02/2021

Thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

01/KH-BCĐ 07/01/2021

Chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh

2250/QĐ-UBND 31/12/2020

V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

2247/QĐ-UBND 31/12/2020

V/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

5252/UBND-ĐTXD 09/10/2020

V/v điều chỉnh chức năng sử dụng đất và chủ trương đầu tư dự án: Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

1660/QĐ-UBND 21/09/2020

V/v ban hành danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, kê khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2020

4228/UBND-ĐTXD: 13/08/2020

V/v điều chỉnh chức năng sử dụng đất và chủ trương đầu tư dự án: Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

15/CT-UBND 14/08/2020

về Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

6358/UBND-KT & 3582/STC-GCS

Công văn số 3582/STC-GCS: V/v Phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác hiện có của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh

Công văn số 6358/UBND-KT: V/v Giải quyết đề nghị của Sở Tài chính

3977/UBND-TH 30/07/2020

V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII.

893/QĐ-UBND 28/05/2020

V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tỉnh Phú Yên

139/BC-UBND 06/07/2020

Tổng kết Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày // của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh

136/BC-UBND 01/07/2020

Tổng kết Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng 2021-2030 của tỉnh PY

637/QĐ-UBND 21/04/2020

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020

115/QĐ-UBND 20/01/2020

V.v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2019

236/KH-UBND 31/12/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa ban tỉnh Phú Yên

2194/QĐ-UBND 31/12/2019

Hướng dẫn sử dụng mã định danh văn bản và Khung yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Phiên bản 1.0)

234/KH-UBND 30/12/2019

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020

1984-CV/BTGTU 20/12/2019

V.v Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoài năm 2019

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: