Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1660/QĐ-UBND 21/09/2020

V/v ban hành danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, kê khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2020

4228/UBND-ĐTXD: 13/08/2020

V/v điều chỉnh chức năng sử dụng đất và chủ trương đầu tư dự án: Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

15/CT-UBND 14/08/2020

về Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

6358/UBND-KT & 3582/STC-GCS

Công văn số 3582/STC-GCS: V/v Phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác hiện có của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh

Công văn số 6358/UBND-KT: V/v Giải quyết đề nghị của Sở Tài chính

3977/UBND-TH 30/07/2020

V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII.

893/QĐ-UBND 28/05/2020

V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tỉnh Phú Yên

139/BC-UBND 06/07/2020

Tổng kết Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày // của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh

136/BC-UBND 01/07/2020

Tổng kết Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng 2021-2030 của tỉnh PY

637/QĐ-UBND 21/04/2020

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020

115/QĐ-UBND 20/01/2020

V.v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Phú Yên năm 2019

236/KH-UBND 31/12/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa ban tỉnh Phú Yên

2194/QĐ-UBND 31/12/2019

Hướng dẫn sử dụng mã định danh văn bản và Khung yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Phiên bản 1.0)

234/KH-UBND 30/12/2019

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020

1984-CV/BTGTU 20/12/2019

V.v Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoài năm 2019

2518/UBND-KT 20/05/2019

V.v Triển khai thực hiện Công văn số 5138/BTC-QLCS của Bộ Tài chính: V.v Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

94-KH/TU 22/03/2019

Kế hoạch Tỏ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019

645/UBND-NC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ

21/KH-UBND 21/01/2019

về triển khai phát động phong trào "Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Yên"

2020/QĐ-UBND 24/10/2018

Công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018

628/TB-UBND: 19/10/2018

Kết luận của đồng chí Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2018

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: