Kết luận Thanh tra Tài chính
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Kết luận số 12/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định tài chính, kế toán; việc quản lý, sử dụng tài sản, sử dụng vốn...Thủy nông Đồng Cam 2024 12/KL-TTr 07/05/2024
2 Kết luận thanh tra công tác điều hành, quản lý tài chính gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thị xã Sông Cầu 2023 3866/KL-STC 26/12/2023
3 Kết luận thanh tra số 2608/KL-STC: Việc quản lý tài chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên 2023 2608 12/9/2023
4 Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Sở Xây dựng 2017 2039/KL-STC 26/3/2017
5 Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên 2017 1623/KL-STC 26/5/2017
6 Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. 2017 1510
7 Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên 2017 1141/KL-STC 18/4/2017
8 Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, điều hành NSNN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Sơn Hoà 2017 228/KL-STC 23/01/2017
9 Về việc thanh tra công tác quản lý, điều hành NSNN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thị xã Sông Cầu 2016 3490/KL-STC 29/11/2016
10 Kết luận thanh tra việc quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên 2016 2358/KL-STC 24/8/2016
11 Kết luận số 2363/KL-STC: Kết luận Thanh tra việc quản lý tài chính tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên 2016 2368/KL-STC 25/8/2016
12 Kết luận Thanh tra việc quản lý tài chính tại Sở Nộng nghiệp và Phát triển nông thôn 2016 2247/KL-STC 12/8/2016
13 Kết luận thanh tra việc thanh tra quản lý tài chính tại Trường Đại học Phú Yên 2016 1372/KL-STC 27/5/2016
14 Kết luận thanh tra việc thanh tra quản lý tài chính tại Công ty CP MT ĐT Phú Yên 2016 1160/KL-STC 11/5/2016
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: