Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
15/2020/TT-BTC 23/03/2020

V.v Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu xuất khẩu

2404/BTC-HCSN 04/03/2020

 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

01/2020/TT-BTP 03/03/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

14/2020/TT-BTC 18/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dung tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do Dịch Covid-2019

10/2020/TT-BTC

Quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

93/2019/TT-BTC 31/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách

05/2020/TT-BTC 20/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhân

83/2019/TT-BTC 21/11/2019

Hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

88/2019/TT-BTC 24/12/2019

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

87/2019/TT-BTC 19/12/2019

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước.

09/2019/TT-BTP 10/12/2019

Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

08/2019/TT-BT 10/12/2019

Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

27/2019/TT-NHNN 25/12/2019

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước việt nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước Việt Nam.

85/2019/TT-BTC 29/11/2019

Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

86/2019/TT-BTC 03/12/2019

Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà đầu tư quản lý

79/2019/TT-BTC 11/11/2019

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý sử dụng vốn đầu tư công

75/2019/TT-BTC 04/11/2019

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

77/2019/TT-BTC 11/11/2019

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

76/2019/TT-BTC 05/11/2019

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

73/2019/TT-BTC 21/10/2019

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: