Thực hiện KL Kiểm toán
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Báo cáo số 855/BC-STC: Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Phú Yên 2024 855/BC-STC 27/3/2024
2 Báo cáo số 1545/BC-STC: Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Phú Yên (đến ngày 30/5/2023) 2023 1545/BC-STC 09/06/2023
3 Báo cáo số 2203/BC-STC: Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016, năm 2019 của tỉnh Phú Yên - đến ngày 05/8/2022 2022 2203/BC-STC 05/08/2022
4 Báo cáo số 1237/BC-STC: Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Phú Yên 2019 1237/BC-STC 27/05/2021
5 Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Phú Yên 2022 3907/BC-STC 30/12/2022
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: