Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 2023 46, 47, 48, 49, 50,...58/CK-NSNN 1840/QĐ-UBND 29/12/2023
2 Danh mục các Chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 2022 58/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
3 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 2022 56/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
4 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2023 2022 55/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
5 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 2022 54/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
6 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2022 53/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 52/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2022 51/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 2022 50/CK-NSNN 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
10 V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 2022 1629/QĐ-UBND 31/12/2022
11 Danh mục các Chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 2021 58/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
12 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 2021 56/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
13 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2022 2021 55/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
14 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2021 54/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
15 Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2021 53/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
16 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2021 52/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
17 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2021 51/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
18 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 50/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
19 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2021 49/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
20 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 2021 48/CK-NSNN 1905/QĐ-UBND 27/12/2021
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: