Dự toán
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài chính 2024 Mẫu biểu số 03.1 và 02 02/QĐ-STC 04/01/2024
2 Công khai dự toán ngân sách năm 2023 2023 Biểu số 2 191/QĐ-STC 31/12/2022
3 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 2021 Biểu số 2 189/QĐ-STC 22/12/2021
4 Công khai Dự toán ngân sách năm 2020 2019 01/QĐ-CKNS 230/QĐ-STC 23/12/2019
5 Công khai Dự toán ngân sách năm 2021 2020 01/QĐ-CKNS 168/QĐ-STC 28/12/2020
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: