Dự toán
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 2021 Biểu số 2 189/QĐ-STC 22/12/2021
2 Công khai Dự toán ngân sách năm 2020 2019 01/QĐ-CKNS 230/QĐ-STC 23/12/2019
3 Công khai Dự toán ngân sách năm 2021 2020 01/QĐ-CKNS 168/QĐ-STC 28/12/2020
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: