Vay và trả nợ chính quyền
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Công văn số 735/UBND-KT: Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2023 2024 Phụ lục III theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP 735/UBND-KT 02/02/2024
2 Công văn số 604/UBND-KT: Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022 2023 604/UBND-KT 15/02/2023
3 Công văn số 1284/UBND-KT: Báo cáo tình hình vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 2022 1284/UBND-KT 24/03/2022
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: