Tài chính doanh nghiệp
Phòng Tài chính Danh nghiệp

Phòng Tài chính Doanh nghiệp: Điện thoại: 0573. 823119

1. Lê Xuân Quang- Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0905. 129920

                                    Email: lexuanquang@phuyen.gov.vn

2. Phạm Ngọc Lãm - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0985. 017056 - 0913. 793322

                                    Email: phamngoclam@phuyen.gov.vn

3. Nguyễn Thị Mai Trường - Chuyên viên

                                    Di động:

                                    Email: nguyenthimaitruong@phuyen.gov.vn

4. Lê Thị Việt - Chuyên viên

                                    Di động: 0975 096769

                                    Email: lethiviet@phuyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể, chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp; cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước; chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý;

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Quản lý phần vốn và tài sản nhà nước thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

- Giúp UBND tỉnh quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tham gia ý kiến với các ngành về chủ trương đầu tư các dự án của các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

- Tiếp nhận và báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ tài chính, kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: