Ban Giám đốc
Lãnh đạo Sở

1. Lê Thanh Đồng - Giám đốc

                      Điện thoại cơ quan: 02573.                   - Di động: 0903. 576.076

                      Email: lethanhdong@phuyen.gov.vn

2. Trần Văn Anh - Phó Giám đốc

                      Điện thoại cơ quan: 02573. 552.855    - Di động: 0905. 290.855

                      Email: tranvananh@phuyen.gov.vn

3. Trần Hoàng Thanh Quế - Phó Giám đốc

                      Điện thoại cơ quan: 02573. 828.914   - Di động: 0904. 410.001

                      Email: tranhoangthanhque@phuyen.gov.vn

4. Hồ Quang Đệ - Phó Giám đốc

                     Điện thoại cơ quan: 02573. 556.879    - Di động: 0981. 119.966; 0839. 798.899

                     Email: hoquangde@phuyen.gov.vn

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: