Tổng hợp tình hình công khai
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý II năm 2024 theo các Biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN 2024 59, 60, 61/CK-NSNN 12/7/2024
2 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2024 theo các Biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN 2024 Biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN 10/4/2024
3 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý IV năm 2023 theo các Biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN 2024 59, 60, 61/CK-NSNN 10/01/2024
4 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2023 theo các Biểu số: 59, 60, 61/CK-NSNN 2023 59, 60, 61/CK-NSNN 10/10/2023
5 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý II năm 2023 theo các Biểu số: 59, 60, 61/CK-NSNN 2023 59, 60, 61/CK-NSNN 11/07/2023
6 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2023 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2023 61/CK-NSNN 10/4/2023
7 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I năm 2023 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2023 60/CK-NSNN 10/4/2023
8 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2023 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2023 59/CK-NSNN 10/4/2023
9 Thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2023 61/CK-NSNN 03/01/2023
10 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2023 60/CK-NSNN 03/01/2023
11 Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2023 59/CK-NSNN 03/01/2023
12 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý III năm 2022 theo Biểu số 61/CK-NSNN 2022 Biểu số 61/CK-NSNN 17/10/2022
13 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý III năm 2022 theo Biểu số 60/CK-NSNN 2022 60/CK-NSNN 17/10/2022
14 Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2022 theo Biểu số 59/CK-NSNN 2022 59/CK-NSNN 17/10/2022
15 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý II năm 2022 2022 61/CK-NSNN 11/07/2022
16 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý II năm 2022 2022 60/CK-NSNN 11/07/2022
17 Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2022 2022 59/CK-NSNN 11/07/2022
18 Thực hiện chi ngân sách địa phương đến Quý I năm 2022 2022 61/CK-NSNN 05/4/2022
19 Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến Quý I năm 2022 2022 60/CK-NSNN 05/4/2022
20 Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 59/CK-NSNN 05/4/2022
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: