Thông tin Đấu thầu
STT Tên Tải
1 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 tàu vỏ sắt
2 Thông báo số 3142/TB-STC: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
3 Thông báo số 3130/TB-STC: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 01 tàu vỏ sắt
4 Quyết định số 135/QĐ-STC: V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01MS: Mua sắm tập trung máy photocopy
5 Quyết định số 130/QĐ-STC: Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03DV: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Phú Yên
6 Thông báo số 2512/TB-STC: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô
7 Thông báo số 2451/TB-STC Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô
8 Quyết định số 846/QĐ-UBND: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua trang phục cho lực lượng Dân quân tự vệ nòng cốt tỉnh Phú Yên năm 2022
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: