Thanh tra tài chính
Thanh tra Tài chính

Thanh tra Sở: Điện thoại: 0257. 3825758

1. Nguyễn Thanh Hào - Chánh Thanh tra

                                    Di động: 0906. 463131 - 0945. 023739

                                    Email: nguyenthanhhao@phuyen.gov.vn

2. Thiều Quang Cảnh - Phó Trưởng phòng

                                    Di động: 0918. 164241

                                    Email: thieuquangcanh@phuyen.gov.vn

3. Lý Hoàng Khoa - Chuyên viên

 

                                    Di động: 0935. 766420

 

                                    Email: lyhoangkhoa@phuyen.gov.vn

4. Nguyễn Thanh Trà - Chuyên viên

                                    Di động: 0909. 615990

                                    Email: nguyenthanhtra@phuyen.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thanh tra việc quản lý tài chính tại các cấp ngân sách: các cơ quan hành chính; các đơn vị sự nghiệp; huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước; lĩnh vực tài chính đầu tư và các tổ chức có thụ hưởng ngân sách nhà nước;

- Thanh tra các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước;

- Thanh tra tình hình và kết quả thực hiện Luật giá, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giá theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc quản lý tài chính đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Thanh tra Bộ Tài chính; thực hiện các cuộc thanh tra phối hợp, thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ giám định viên tư pháp về lĩnh vực tài chính - kế toán trong phạm vi quyền hạn được UBND tỉnh giao;

- Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài chính - kế toán theo quy định của pháp luật;

- Thẩm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: