Địa chỉ hộp thư công vụ STC
Danh sách địa chỉ email công vụ

DANH SÁCH HỘP THƯ CÔNG VỤ

Đơn vị: Sở Tài chính

 

STT

Người dùng

Chức vụ

Email

 

 

Sở Tài chính

 

stc@phuyen.gov.vn

 

I. Lãnh đạo Sở

1

Lê Thanh Đồng

Giám đốc

lethanhdong@phuyen.gov.vn

 

2

Trần Văn Anh

Phó Giám đốc

tranvananh@phuyen.gov.vn

 

3

Trần Hoàng Thanh Quế

Phó Giám đốc

tranhoangthanhque@phuyen.gov.vn

 

4

Hồ Quang Đệ

Phó Giám đốc

hoquangde@phuyen.gov.vn

 

II. Văn phòng Sở

5

Nguyễn Hữu Toàn

Chánh văn phòng

nguyenhuutoan@phuyen.gov.vn

 

6

Phạm Lý Hồng Thái

Phó Chánh văn phòng

phamlyhongthai@phuyen.gov.vn

 

7

Huỳnh Thể Uyên

Kế toán trưởng

huynhtheuyen@phuyen.gov.vn

 

8

Huỳnh Văn Xin

Chuyên viên

huynhvanxin@phuyen.gov.vn

 

9

Huỳnh Thị Kim Dung

Chuyên viên

huynhthikimdung@phuyen.gov.vn

 

III. Thanh tra Sở

10

Nguyễn Thanh Hào

Chánh Thanh tra

nguyenthanhhao@phuyen.gov.vn

 

11

Lê Thị Minh Thảo

Phó Chánh Thanh tra

lethiminhthao@phuyen.gov.vn

 

12

Võ Tiến Dũng

Phó Chánh Thanh tra

votiendung@phuyen.gov.vn

 

13

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

nguyenthingocanh@phuyen.gov.vn

 

14

Lý Hoàng Khoa

Chuyên viên

lyhoangkhoa@phuyen.gov.vn

 

15

Nguyễn Thanh Trà

Chuyên viên

nguyenthanhtra@phuyen.gov.vn

 

IV. Phòng Quản lý Ngân sách

16

Trần Khanh

Trưởng phòng

trankhanh@phuyen.gov.vn

 

17

Lê Quang Thức

Phó Trưởng phòng

lequangthuc@phuyen.gov.vn

 

18

Thiều Quang Cảnh

Phó Trưởng phòng

thieuquangcanh@phuyen.gov.vn

 

19

Phạm Thị Hồng Tâm

Chuyên viên

phamthihongtam@phuyen.gov.vn

 

20

Nguyễn Thị Nhàn

Chuyên viên

nguyenthinhan@phuyen.gov.vn

 

21

Lê Thị Anh Viên

Chuyên viên

lethianhvien@phuyen.gov.vn

 

22

Trần Thị Bích Viên

Chuyên viên

tranthibichvien@phuyen.gov.vn

 

23

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Chuyên viên

nguyenngockimngan@phuyen.gov.vn

 

V. Phòng Tài chính Đầu tư

24

Thái Thanh Sơn

Trưởng phòng

thaithanhson@phuyen.gov.vn

 

25

Hồ Quang Tuấn

Phó Trưởng phòng

hoquangtuan@phuyen.gov.vn

 

26

Võ Ngọc Danh

Phó Trưởng phòng

vongocdanh@phuyen.gov.vn

 

27

Phan Trịnh Hùng Tâm

Chuyên viên

phantrinhhungtam@phuyen.gov.vn

 

28

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

nguyenthingocmai@phuyen.gov.vn

 

29

Nguyễn Văn Nhứt

Chuyên viên

nguyenvannhut@phuyen.gov.vn

 

30

Phạm Đình Tiến

Chuyên viên

phamdinhtien@phuyen.gov.vn

 

31

Lê Thị Ái Linh

Chuyên viên

lethiailinh@phuyen.gov.vn

 

VI. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

32

Dương Minh Trí

Phó Trưởng phòng phụ trách

duongminhtri@phuyen.gov.vn

 

33

Lê Xuân Quang

Phó Trưởng phòng

lexuanquang@phuyen.gov.vn

 

34

Phạm Ngọc Lãm

Phó Trưởng phòng

phamngoclam@phuyen.gov.vn

 

35

Nguyễn Thị Mai Trường

Chuyên viên

nguyenthimaitruong@phuyen.gov.vn

 

VII. Phòng Quản lý Giá và Công sản

36

Hà Thị Cảnh

Trưởng phòng

hathicanh@phuyen.gov.vn

 

37

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Trưởng phòng

nguyenvanhoang@phuyen.gov.vn

 

38

Nguyễn Mạnh Tùng

Phó Trưởng phòng

nguyenmanhtung@phuyen.gov.vn

 

39

Trần Nhân Kiệt

Chuyên viên

trannhankiet@phuyen.gov.vn

 

40

Võ Văn Hưng

Chuyên viên

vovanhung@phuyen.gov.vn

 

41

Trương Thảo Nhi

Chuyên viên

truongthaonhi@phuyen.gov.vn

 

VIII. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

42

Võ Mai Đoan

Phó Trưởng phòng phụ trách

vomaidoan@phuyen.gov.vn

 

43

Nguyễn Văn Thuận

Phó Trưởng phòng

nguyenvanthuan@phuyen.gov.vn

 

44

Lê Văn Trung

Chuyên viên

levantrung84@phuyen.gov.vn

 

45

Lê Thị Việt

Chuyên viên

lethiviet@phuyen.gov.vn

 

46

Lê Hữu Thái Hiền

Chuyên viên

lehuuthaihien@phuyen.gov.vn

 

47

Lê Hoàng Xuân Tước

Chuyên viên

lehoangxuantuoc@phuyen.gov.vn

 

48

Phan Thị Mỹ Quyên

Chuyên viên

phanthimyquyen@phuyen.gov.vn

 

49 Võ Thảo Linh Chuyên viên vothaolinh@phuyen.gov.vn  

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: