Địa chỉ hộp thư công vụ STC
Danh sách địa chỉ email công vụ

DANH SÁCH HỘP THƯ CÔNG VỤ

Đơn vị: Sở Tài chính

STT

Người dùng

Chức vụ

Email

 

Sở Tài chính

 

stc@phuyen.gov.vn

I. Lãnh đạo Sở

1

Nguyễn Văn Hào

Phó Giám đốc điều hành

nguyenvanhao@phuyen.gov.vn

2

Hồ Quang Tuấn

Phó Giám đốc

hoquangtuan@phuyen.gov.vn

II. Văn phòng Sở

3

Lê Xuân Quang

Chánh Văn phòng

lexuanquang@phuyen.gov.vn

4

Phạm Lý Hồng Thái

Phó Chánh văn phòng

phamlyhongthai@phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Thể Uyên

Kế toán

huynhtheuyen@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Văn Xin

Chuyên viên

huynhvanxin@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Thị Kim Dung

Chuyên viên

huynhthikimdung@phuyen.gov.vn

8

Lê Phương Linh

Chuyên viên

lephuonglinh@phuyen.gov.vn

II. Thanh tra Sở

9

Hà Thị Cảnh

Chánh Thanh tra

hathicanh@phuyen.gov.vn

10

Thiều Quang Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

thieuquangcanh@phuyen.gov.vn

11

Trần Thị Mỹ Duyên

Chuyên viên

tranthimyduyen@phuyen.gov.vn

12

Nguyễn Thanh Trà

Thanh tra viên

nguyenthanhtra@phuyen.gov.vn

13

Phạm Đình Tiến

Chuyên viên

phamdinhtien@phuyen.gov.vn

14

Lê Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

lethingocanh@phuyen.gov.vn

IV. Phòng Quản lý Ngân sách

15

Trần Khanh

Trưởng phòng

trankhanh@phuyen.gov.vn

16

Lê Quang Thức

Phó Trưởng phòng

lequangthuc@phuyen.gov.vn

17

Lê Văn Trung

Phó Trưởng phòng

levantrung84@phuyen.gov.vn

18

Phạm Thị Hồng Tâm

Chuyên viên

phamthihongtam@phuyen.gov.vn

19

Trần Thị Bích Viên

Chuyên viên

tranthibichvien@phuyen.gov.vn

20

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

nguyenthingocanh@phuyen.gov.vn

21

Lê Hoàng Nguyệt Ánh

Chuyên viên

lehoangnguyetanh@phuyen.gov.vn

22

Ngô Thị Thu Hảo

Chuyên viên

ngothithuhao@phuyen.gov.vn

V. Phòng Tài chính Đầu tư

23

Thái Thanh Sơn

Trưởng phòng

thaithanhson@phuyen.gov.vn

24

Võ Ngọc Danh

Phó Trưởng phòng

vongocdanh@phuyen.gov.vn

25

Lê Thị Ái Linh

Phó Trưởng phòng

lethiailinh@phuyen.gov.vn

26

Phan Trịnh Hùng Tâm

Chuyên viên

phantrinhhungtam@phuyen.gov.vn

27

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

nguyenthingocmai@phuyen.gov.vn

28

Nguyễn Văn Nhứt

Chuyên viên

nguyenvannhut@phuyen.gov.vn

29

Nguyễn Trung Thiện

Chuyên viên

nguyentrungthien@phuyen.gov.vn

VI. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

30

Nguyễn Thanh Hào

Trưởng phòng

nguyenthanhhao@phuyen.gov.vn

31

Phạm Ngọc Lãm

Phó Trưởng phòng

phamngoclam@phuyen.gov.vn

32

Nguyễn Thị Mai Trường

Chuyên viên

nguyenthimaitruong@phuyen.gov.vn

33

Nguyễn Đức Thành

Chuyên viên

nguyenducthanh@phuyen.gov.vn

34

Nguyễn Phú Hoài Thu

Chuyên viên

nguyenphuhoaithu@phuyen.gov.vn

VII. Phòng Quản lý Giá và Công sản

35

Lê Thị Minh Thảo

Phó Trưởng phòng phụ trách

lethiminhthao@phuyen.gov.vn

36

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Trưởng phòng

nguyenvanhoang@phuyen.gov.vn

37

Nguyễn Mạnh Tùng

Phó Trưởng phòng

nguyenmanhtung@phuyen.gov.vn

38

Trần Nhân Kiệt

Chuyên viên

trannhankiet@phuyen.gov.vn

39

Võ Văn Hưng

Chuyên viên

vovanhung@phuyen.gov.vn

40

Trương Thảo Nhi

Chuyên viên

truongthaonhi@phuyen.gov.vn

41

Lý Hoàng Khoa

Chuyên viên

lyhongakhoa@phuyen.gov.vn

42

Phạm Thị Mỹ Kim

Chuyên viên

phamthimykim@phuyen.gov.vn

VIII. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

43

Võ Mai Đoan

Trưởng phòng

vomaidoan@phuyen.gov.vn

44

Nguyễn Văn Thuận

Phó Trưởng phòng

nguyenvanthuan@phuyen.gov.vn

45

Lê Thị Anh Viên

Chuyên viên

lethianhvien84@phuyen.gov.vn

46

Lê Hữu Thái Hiền

Chuyên viên

lehuuthaihien@phuyen.gov.vn

47

Lê Hoàng Xuân Tước

Chuyên viên

lehoangxuantuoc@phuyen.gov.vn

48

Phan Thị Mỹ Quyên

Chuyên viên

phanthimyquyen@phuyen.gov.vn

49

Nguyễn Thị Nhàn

Chuyên viên

nguyenthinhan@phuyen.gov.vn

50

Nguyễn Thị Ái Luân

Chuyên viên

nguyenthiailuan@phuyen.gov.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: