Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 V/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 2023 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/CK-NSNN 1839/QĐ_UBND 29/12/2023
2 Quyết toán chi Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2021 2022 68/CK-NSNN 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
3 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2022 67/CK-NSNN 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2022 66/CK-NSNN 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 2022 65/CK-NSNN 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
6 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2022 64/CK-NSNN 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
7 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2022 63/CK-NSNN 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
8 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2022 62/CK-NSNN 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
9 V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 2022 1628/QĐ-UBND 31/12/2022
10 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020 2021 68/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
11 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 2021 67/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
12 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 2021 66/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
13 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 2021 65/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
14 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 2021 64/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
15 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2021 63/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
16 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2021 62/CK-NSNN 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
17 V/v Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 2021 1887/QĐ-UBND 26/12/2021
18 Quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2020 68/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
19 Quyết toán chi ngân sách bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 2020 67/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
20 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2020 66/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: