Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Công bố Ngày công bố Toàn văn
1 Quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2020 68/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
2 Quyết toán chi ngân sách bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 2020 67/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
3 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2020 66/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2020 65/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
5 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 2020 Biểu số 64/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
6 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 219 2020 Biểu số 63/CK-NSNN 2247/QĐ-UBND 31/12/2020
7 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2020 Biểu số 62/CK-NSNN 31/12/2020
8 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 2020 68/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
9 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018 2020 67/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
10 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, đơn vị năm 2018 2020 66/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
11 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2020 65/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
12 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2020 64/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
13 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2020 63/SK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
14 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2020 62/CK-NSNN 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
15 Công khai số liệu quyết toán ngân sách nam 2018 2020 62/CK-NSNN; 63/CK-NSNN; 64/CK-NSNN; 63/CK-NSNN; 65/CK-NSNN; 66/CK-NSNN... 2227/QĐ-UBND 31/12/2019
16 Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 2019 42/QĐ-UBND 10/01/2019
17 Công khai số liệu quyết toán năm 2016 2018 216/QĐ-UBND 30/01/2018
18 Công khai số liệu quyết toán năm 2015 2017 489/QĐ-UBND 10/3/2017
19 Quyết toán thu chi NSNN năm 2014 2016 10/CKTC-NSĐP; 11/CKTC-NSĐP; 12/CKTC-NSĐP; 13/CKTC-NSĐP; 375/QĐ-UBND 16/02/2016
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: