Văn bản Sở Tài Chính
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
691/KH-STC 23/03/2020

Tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Năm" năm 2020

700/STC-HCSN: 23/03/2020

V/v Báo cáo quỹ tiền lương, phục cấp năm 2018, 2019, dự kiến 2020

45/KH-STC 18/03/2020

Triển khai "Tháng hành đồng về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2020

644/BC-STC 17/03/2020

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm quý I năm 2020

603/BC-STC 13/03/2020

Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2020 của Sở Tài chính

495/STC-VP 02/03/2020

Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2020

494/STC-VP 02/03/2020

Bảng đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về ANTT và đăng ký khen thưởng phong trào thi đua vệ ANTQ năm 2020

396/BC-STC 29/02/2020

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng công tác gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước

490/KH-STC 02/03/2020

Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020

266/KH-STC 07/02/2020

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

247/KH-STC 05/02/2020

Tổ chức và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

226/KH-STC 04/02/2020

 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

238/KH-STC 04/02/2020

Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

218/KH-STC 31/01/2020

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

213/KH-STC 27/01/2020

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

185/KH-STC 20/01/2020

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

01/KH-STC 02/01/2020

Tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 của Sở Tài chính

08/KH-STC 02/01/2020

Công tác PCCC năm 2020 và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

03/KH-STC 02/01/2020

Xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy năm 2020

3731/KH-STC 13/12/2019

Thực hiện phong trào "Chống rác rải nhựa"

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: