Văn bản Sở Tài Chính
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
3574/STC-QLNS 22/09/2021

V/v Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2022-2024

1817/KH-STC 20/07/2021

Cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

79/QĐ-STC 20/07/2021

Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài chính

73/QĐ-STC 13/07/2021

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính

1711/TB-STC 08/07/2021

Về việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

229/KH-STC 28/01/2021

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

205/KH-STC 26/01/2021

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Tài chính

137/KH-STC 19/01/2021

 Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Tài chính

60/KH-STC

Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính

168/QĐ-STC 28/12/2020

V.v Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính

135/QĐ-STC 01/12/2020

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính

129/QĐ-STC

Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Tài chính

128/QĐ-STC 27/11/2020

Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tài chính

3095/STC-HCSN: 29/10/2020

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính

3019/STC-GCS: 21/10/2020

V/v triển khai thực hiện Công văn số 12076/BTC-QLG ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc hình thức văn bản về quản lý, điều hành giá

2941/STC-GCS 14/10/2020

V/v công khai chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

2370/STC-QLNS 18/08/2020

Báo cáo các chế độ chính sách ASXH năm 2020 và dự kiến nhu cầu năm 2021.

2361/STC-GCS 17/08/2020

V/v đề nghị công khai văn bản điều chỉnh chức năng và chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo phường 6, thành phố Tuy Hoà.

2337/STC-QLNS 14/08/2020

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh

2229/STC-GCS 05/08/2020

V/v triển khai thực hiện thanh lý xe ô tô phục vụ công tác dôi dư của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: