Văn bản Sở Tài Chính
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2325/STC-GCS 18/08/2023

V/v Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

3024/STC-QLNS 20/07/2023

V/v Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2023 và 03 năm 2021-2023; xây dựng dự toán NSNN năm 2024, lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

1320/TB-STC 24/05/2023

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

1123/STC-QLNS 08/05/2023

V/v báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN định kỳ ngày 15 hằng tháng theo chỉ đạo của UBND tỉnh

1110/STC-GCS 08/05/2023

Hướng dẫn thực hiện kê khai giá VLXD Cát, đá, đất

17/QĐ-STC 28/02/2023

Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Phú Yên

15/QĐ-STC 27/02/2023

Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

105/QĐ-STC 30/08/2022

Ban hành Nội quy kho lưu trữ cơ quan Sở Tài chính

104/QĐ-STC 30/08/2022

Về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Sở Tài chính

103/QĐ-STC 30/08/2022

Ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Sở Tài chính

102/QĐ-STC 30/08/2022

Về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ

3574/STC-QLNS 22/09/2021

V/v Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2022-2024

1817/KH-STC 20/07/2021

Cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

79/QĐ-STC 20/07/2021

Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài chính

73/QĐ-STC 13/07/2021

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính

1711/TB-STC 08/07/2021

Về việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

229/KH-STC 28/01/2021

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

205/KH-STC 26/01/2021

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Tài chính

137/KH-STC 19/01/2021

 Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Tài chính

60/KH-STC

Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: