Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính
STT Tên Tải
1 Phụ lục 04 Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Tài chính
2 Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin
3 Thông báo gia hạn cung cấp thông tin
4 Mẫu số 01a Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
5 Phụ lục 01 Quy trình công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính
6 Quyết định số 39/QĐ-STC ngày 03/5/2018: Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: