Quy trình chất lượng

Ký hiệu QT

Tên quy trình

Đơn vị thực hiện

QT.HT.01

Quy trình Kiểm soát tài liệu và hồ sơ. 

Sở Tài chính

QT.HT.02

Quy trình Đánh giá chất lượng nội bộ.

Sở Tài chính

QT.HT.03

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục - phòng ngừa.

Sở Tài chính

QT.VP.01

Quy trình Xem xét của lãnh đạo về chất lượng.

Văn phòng

QT.DT.01

Quy trình Thẩm tra quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành

Phòng Đầu tư

QT.TH.01

Quy trình Thẩm định hồ sơ phân bổ dự toán ngân sách thu chi hàng năm.

Phòng Tài chính - HCSN

QT.TH.02

Quy trình Thẩm định xét duyệt quyết toán thu chi ngân sách hàng năm.

Phòng Tài chính - HCSN

QT.CV.02

Quy trình Thẩm định giá các mặt hàng theo danh mục nhà nước quy định.

Phòng Quản lý Công sản -Giá

QT.CV.03

Quy trình Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Phòng Quản lý Công sản -Giá

QT.CV.01

Quy trình Quản lý tài sản công.

Phòng Quản lý Công sản -Giá

QT.QN.01

Quy trình Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Quản lý Ngân Sách

QT.QN.03

Quy trình Thẩm định quyết toán thu chi ngân sách huyện.

Phòng Quản lý Ngân Sách

QT.TK.01

Quy trình Quản lý thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng.

Phòng Tin học - Thống kê

QT.TD.01

Quy trình Quản lý và kiểm tra các hoạt động kinh doanh XSKT và các trò chơi có thưởng.

Phòng Tài chính - Doanh nghiệp

QT.TD.02

Quy trình Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

Phòng Tài chính - Doanh nghiệp

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: