Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác đào tạo, dạy nghề lái xe ô tô (xe ô tô tập lái) trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước (thay thế Nghi định số 130/2005/NĐ-CP)
3 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh
4 Dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
5 Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch
6 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ
7 Góp ý dự thảo NQ HĐND tỉnh quy định mức quà tặng các đối tượng nhân ngày TBLS 27/7 và ngày tết Nguyên đán.
8 Góp ý dự thảo NQ HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
9 Dự thảo Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
10 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: