Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH PHÚ YÊN

 

Với phương châm: "CÔNG KHAI - MINH BẠCH - ĐÚNG LUẬT - HIỆU QUẢ"

 

Lãnh đạo Sở Tài chính Phú Yên cùng toàn thể công chức và người lao động cam kết cống hiến và phục vụ một cách tận tụy, bằng tất cả tri thức và tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành. Cụ thể như sau:

1.   Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản quy phạm pháp luật và luôn thỏa mãn các yêu cầu của tổ chức, công dân trên cơ sở các qui định của Nhà nước.

2.     Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với định hướng, lộ trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách cơ chế quản lý nhà nước hiện nay.

3.     Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho công việc.

4.     Thường xuyên xem xét, cải tiến các quá trình làm việc một cách chặt chẽ, có hệ thống theo mô hình quản lý chất lượng phù hợp với tiểu chuẩn TCVN ISO 9001-2015.

 

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: