BẢN TIN NGÀNH
Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. (23/02/2018)
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (23/02/2018)
Ngày 17/1/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Tin khác liên quan

TIN HOẠT ĐỘNG
Sở Tài chính Phú Yên thăm và tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền - Mậu Tuất năm 2018 (05/02/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp đỡ các xã nghèo phát triển kinh tế, xã hội, ổn định cuộc sống.
Tin khác liên quan

CÁC TIN KHÁC
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (23/02/2018)
Ngày 14/02/2018, Văn phòng chính phủ có Thông báo số 72/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP. (23/02/2018)
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Tin khác liên quan

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip