Địa chỉ hộp thư công vụ STC
Danh sách địa chỉ email công vụ

     

DANH SÁCH HỘP THƯ CÔNG VỤ

Đơn vị: Sở Tài chính

 

STT

Người dùng

Chức vụ

Email

 

Sở Tài chính

 

stcpy@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thị Nở

Phó Giám đốc phụ trách

ntno-stc@phuyen.gov.vn

2

Trần Văn Anh

Phó Giám đốc

tvanh-stc@phuyen.gov.vn

3

Trần Hoàng Thanh Quế

Phó Giám đốc

thtque-stc@phuyen.gov.vn

4

Ngô Xuân Hưởng

Chánh Văn phòng Sở

nxhuong-stc@phuyen.gov.vn

5

Phạm Lý Hồng Thái

Phó Chánh văn phòng

plhthai-stc@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Toàn

Phó Chánh văn phòng

nhtoan-stc@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Thể Uyên

Kế toán trưởng

htuyen-stc@phuyen.gov.vn

8

Đặng Thị Trang

Văn thư, thủ quỹ

dttrang-stc@phuyen.gov.vn

9

Lê Văn Lợi

Chuyên viên

lvloi-stc@phuyen.gov.vn

10

Phan Thế Danh

Chuyên viên

ptdanh-stc@phuyen.gov.vn

11

Huỳnh Văn Xin

Chuyên viên

hvxin-stc@phuyen.gov.vn

12

Huỳnh Thị Kim Dung

Chuyên viên

htkdung-stc@phuyen.gov.vn

13

Nguyễn Thanh Hào

Chánh Thanh tra

nthao-stc@phuyen.gov.vn

14

Thiều Quang Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

tqcanh-stc@phuyen.gov.vn

15

Võ Tiến Dũng

Phó Chánh Thanh tra

vtdung-stc@phuyen.gov.vn

16

Trần Đam

Chuyên viên

tdam-stc@phuyen.gov.vn

17

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

ntnanh-stc@phuyen.gov.vn

18

Lý Hoàng Khoa

Chuyên viên

lhkhoa-stc@phuyen.gov.vn

19

Lê Sỹ Cường

Hợp đồng LĐ, LĐ HC

lscuong-stc@phuyen.gov.vn

20

Nguyễn Thanh Trà

Chuyên viên

nttra-stc@phuyen.gov.vn

21

Ngô Thị Liên Hương

Hợp đồng LĐ, LĐ HC

ntlhuong-stc@phuyen.gov.vn

22

Đoàn Thị Thanh Trúc

Trưởng phòng

dtttruc-stc@phuyen.gov.vn

23

Lê Quang Thức

Phó Trưởng phòng

lqthuc-stc@phuyen.gov.vn

24

Hà Thị Cảnh

Phó Trưởng phòng

htcanh-stc@phuyen.gov.vn

25

Võ Mai Đoan

Phó Trưởng phòng

vmdoan-stc@phuyen.gov.vn

26

Phạm Thị Hồng Tâm

Chuyên viên

pthtam-stc@phuyen.gov.vn

27

Nguyễn Thị Nhàn

Chuyên viên

ntnhan-stc@phuyen.gov.vn

28

Lê Thị Anh Viên

Chuyên viên

ltavien-stc@phuyen.gov.vn

29

Phan Thị Như Thảo

Hợp đồng LĐ làm CM

ptnthao-stc@phuyen.gov.vn

30

Ngô Thị Thu Hảo

Hợp đồng LĐ làm CM

ntthao-stc@phuyen.gov.vn

31

Thái Thanh Sơn

Trưởng phòng

ttson-stc@phuyen.gov.vn

32

Hồ Quang Tuấn

Phó Trưởng phòng

hqtuan-stc@phuyen.gov.vn

33

Võ Ngọc Danh

Phó Trưởng phòng

vndanh-stc@phuyen.gov.vn

34

Phan Trịnh Hùng Tâm

Chuyên viên

pthtam1-stc@phuyen.gov.vn

35

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

ntnmai-stc@phuyen.gov.vn

36

Nguyễn Văn Nhứt

Chuyên viên

nvnhut-stc@phuyen.gov.vn

37

Phạm Đình Tiến

Chuyên viên

pdtien-stc@phuyen.gov.vn

38

Lê Thị Ái Linh

Chuyên viên

ltalinh-stc@phuyen.gov.vn

39

Phan Đôn Duyên

Trưởng phòng

pdduyen-stc@phuyen.gov.vn

40

Phạm Ngọc Lãm

Phó Trưởng phòng

pnlam-stc@phuyen.gov.vn

41

Dương Minh Trí

Phó Trưởng phòng

dmtri-stc@phuyen.gov.vn

42

Lê Xuân Quang

Phó Trưởng phòng

lxquang-stc@phuyen.gov.vn

43

Nguyễn Văn Đề

Chuyên viên

nvde-stc@phuyen.gov.vn

44

Nguyễn Thị Mai Trường

Chuyên viên

ntmtruong-stc@phuyen.gov.vn

45

Lê Thị Minh Thảo

Phó Trưởng phòng phụ trách

ltmthao-stc@phuyen.gov.vn

46

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Trưởng phòng

nvhoang-stc@phuyen.gov.vn

47

Nguyễn Mạnh Tùng

Phó Trưởng phòng

nmtung-stc@phuyen.gov.vn

48

Nguyễn Thị Kim Long

Chuyên viên

ntklong-stc@phuyen.gov.vn

49

Trần Nhân Kiệt

Chuyên viên

tnkiet-stc@phuyen.gov.vn

50

Võ Văn Hưng

Chuyên viên

vvhung-stc@phuyen.gov.vn

51

Trương Thảo Nhi

Hợp đồng LĐ làm CM

ttnhi-stc@phuyen.gov.vn

52

Trần Khanh

Trưởng phòng

tkhanh-stc@phuyen.gov.vn

53

Nguyễn Văn Thuận

Phó Trưởng phòng

nvthuan-stc@phuyen.gov.vn

54

Đỗ Duy Toàn

Phó Trưởng phòng

ddtoan-stc@phuyen.gov.vn

55

Lê Thị Việt

Chuyên viên

ltviet-stc@phuyen.gov.vn

56

Lê Hữu Thái Hiền

Chuyên viên

lhthien-stc@phuyen.gov.vn

57

Lê Hoàng Xuân Tước

Chuyên viên

lhxtuoc-stc@phuyen.gov.vn

58

Phan Thị Mỹ Quyên

Chuyên viên

ptmquyen-stc@phuyen.gov.vn

59

Nguyễn Thị Oanh Phương

Hợp đồng LĐ, LĐ HC

ntophuong-stc@phuyen.gov.vn

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: