Văn bản Sở Tài Chính
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
TaiLieu

Tài liệu tập huấn Luật Tài sản công năm 2018 theo Giấy mới số 125/GM-STC ngày 13/8/2018 của Sở Tài chính

2211/STC-NS 12/07/2018

V.v Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019

1844/BC-STC 18/06/2018

Công tác phòng cháy chữa cháy của Sở Tài chính

77/QĐ-STC

Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở Sở Tài chính

1757/BC-UBND 12/06/2018

Sơ kết 02 năm triển khai Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

1574/BC-STC 28/05/2018

Tình hình 10 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018)

1529/KH-STC: 23/05/2018

Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá và Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá (31/5) năm 2018 và nhưng năm tiếp theo

1178/BC-STC 24/04/2018

Về việc báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

1151/BC-STC 23/04/2018

Kết quả 3 năm thực hiện kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khoá XI-"về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở"

969/KH-STC: 10/04/2018

Về việc Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018

968/BC-STC 10/04/2018

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2017

945/KH-STC 07/04/2018

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/2048 - 11/6/2018)

882/KH-STC: 04/04/2018

Triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2018

848/KH-STC 02/04/2018

Thông tin đối ngoại của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2020

735/BC-STC 22/03/2018

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

734/STC-TCĐT 22/03/2018

V/v Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

696/KH-STC 19/03/2018

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Sở Tài chính năm 2018

51/BC-STC: 14/03/2018

Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quí I năm 2018 của Sở Tài chính

253/STC-TTr 26/01/2018

V/v Đề nghị báo cáo thực hiện Luật THTK, CLP trong năm 2017

4366/STC-QLNS 29/12/2017

Về việc triển khai thực hiện Thông tư 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2018

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: