Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
30/2018/QĐ-UBND 11/07/2018

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

03/2018/QĐ-UBND 31/01/2018

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh

55/2017/QĐ-UBND 20/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá, phân cấp QLNN về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ 15/2015/QĐ-UBND...

47/2017/QĐ-UBND 27/10/2017

QĐ ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh

45/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên

43/2017/QĐ-UBND 13/10/2017

Ban hành Quy chế QL và sử dụng máy móc, thiết bị của CQNN, tổ chức, đơn vị SNCL thuộc phạm vi tỉnh QL

19/2017/QĐ-UBND 22/05/2017

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu , tổ chức của Sở tài chính Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

07/2017/QĐ-UBND 16/03/2017

Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

35 15/07/2016  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
41 16/08/2016 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
30 07/07/2016 Công bố danh mục TS mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc vi phạm quản lý của tỉnh Phú Yên
20 14/06/2016 Quy định tạm thời định mức kỷ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo phương án nộp tiền vào quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên
17 24/05/2016 Điều chỉnh giá đất ở nông thôn tuyến Quốc lộ 29 tại QĐ số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên
1838 22/04/2016 về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
08 01/04/2016 về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016
02 01/02/2016 Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở tại tỉnh Phú Yên
01 12/01/2016 Về việc quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
686 18/02/2016

về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô.

47 05/11/2015 Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2001 21/10/2015

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: