Văn bản Trung ương
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
7020/BTC-NSNN

V.v Hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

103/QĐ-BTC 24/01/2018

QĐ công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực QL công sản thuộc phạm vi chức năng QL của BTC

72/TB-VPCP 14/02/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

102/QĐ-BTC: 24/01/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

17809/BTC-KBNN 29/12/2017

Hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới

17809/BTC-KBNN 29/12/2017

Hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN sang mục lục NSNN mới

2465/QĐ-BTC 29/11/2017

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

6728/UBND-KT 06/12/2017

Triển khai Công văn số 16098/BTC-CĐKT ngày 28/11/2017của Bộ Tài chính

2018/QĐ-BTC 09/10/2017

Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy ban hành kèm theo thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng - BTC

9765/BTC-ĐT 24/07/2017

Về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

1078/QĐ-TTg 25/07/2017

Ban hành danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

1381/QĐ-BTC 24/07/2017

Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

29/CT-TTg 05/07/2017

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

7487/BTC-VP

Về việc thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

14-CT/TTg 19/04/2017

Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

13-CT/TTg 04/04/2017

V/v TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

628/QĐ-BTC: 05/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên MT máy tính và mạng máy tính ban hành kèm theo QĐ số 3317/QĐ-BTC ngày 24/12/2014

2636/BTC-HCSN 28/02/2017

V/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hường dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017

166/QĐ-BTC 25/01/2017

Công bố Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016

2399/BTC-QLCS 23/02/2017

V/v xin lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý,  sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: