Lãnh đạo Sở
Lãnh đạo Sở

1. Hồ Quang Đệ - Giám đốc

                      Điện thoại cơ quan: 02573.556879     

                      Email: hoquangde@phuyen.gov.vn

2. Trần Hoàng Thanh Quế

                      Điện thoại cơ quan: 02573. 828.914 

                      Email: tranhoangthanhque@phuyen.gov.vn

3. Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc

                      Điện thoại cơ quan:

                      Email: nguyenvanhao@phuyen.gov.vn

4. Hồ Quang Tuấn - Phó Giám đốc

                      Điện thoại cơ quan:

                      Email: hoquangtuan@phuyen.gov.vn

 

 

 

 

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: