Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
139/2017/TT-BTC 26/12/2017

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.

11/2018/TT-BTC 30/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

09/2018/TT-BTC: 25/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi thuỷ sản

10/2018/TT-BTC: 30/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP quy định về thu tiền sử dụng đất

08/2018/TT-BTC: 25/01/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

05/2018/TT-BTC 22/01/2018

Hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi DL điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

04/2018/TT-BTC 17/01/2018

 Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

188/2014/TT-BTC; 565/BTC-TTr

Thông tư số 188/2014/TT-BTC; Công văn số 565/BTC-TTr và công văn số 415/UBND-KT của UBND tỉnh Phú Yên

130/2017/TT-BTC 04/12/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

129/2017/TT-BTC 04/12/2017

Về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

136/2017/TT-BTC 22/12/2017

Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

132/2017/TT-BTC 15/12/2017

Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

103/2017/TT-BTC 05/10/2017

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp của NSNN thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020

104/2017/TT-BTC 05/10/2017

Về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.

126/2017/TT-BTC 27/11/2017

 Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

07/2017/TT-BNV 10/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước

114/2017/TT-BTC 24/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

113/2017/TT-BTC 20/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

112/2017/TT-BTC 20/10/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

111/2017/TT-BTC 20/10/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: