Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
12008/BTC-QLCS 02/10/2018

Mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018

12006/BTC-QLCS 02/10/2018

Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

64/2018/TT-BTC: 30/07/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

73/2018/TT-BTC 15/08/2018

Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước

69/2018/TT-BTC: 08/08/2018

Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ

2929/STC-HCSN 13/09/2018

V.v Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP

68/2018/TT-BTC 06/08/2018

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

76/2018/TT-BTC 17/08/2018

Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

59/2018/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

63/2018/TT-BTC 30/07/2018

Hướng dẫn một số điều của NĐ 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc QL, sử dụng TS được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước

70/2018/TT-BTC: 08/08/2018

Quy định QL và sử dụng KP sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh GĐ 2016 - 2020

57/2018/TT-BTC 05/07/2018

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

67/2018/TT-BTC 06/08/2018

Thông tư hướng dẫn việc QL, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về TS công

88/2018/TT-BQP 28/06/2018

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

56/2018/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

55/2018/TT-BTC 25/06/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường

6803/BTC-HCSN 08/06/2018

V/v Huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hổ trợ các nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hoà nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển

901/QĐ-BTC 13/06/2018

V.v Đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định vêicj quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

52/2018/TT-BTC 24/06/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/ TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

43/2018/TT-BTC 07/05/2018

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: