Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
67/2018/TT-BTC 06/08/2018

Thông tư hướng dẫn việc QL, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về TS công

88/2018/TT-BQP 28/06/2018

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

56/2018/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

55/2018/TT-BTC 25/06/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường

6803/BTC-HCSN 08/06/2018

V/v Huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hổ trợ các nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hoà nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển

901/QĐ-BTC 13/06/2018

V.v Đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định vêicj quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

52/2018/TT-BTC 24/06/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/ TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

43/2018/TT-BTC 07/05/2018

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

54/2018/TT-BTC: 08/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021

47/2018/TT-BTC: 15/05/2018

Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi

46/2018/TT-BTC: 14/05/2018

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 điều 12 luật tiếp cận thông tin

04/2018/TT-BTP 17/05/2018

Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

40/2018/TT-BTC: 04/06/2018

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

31/2018/TT-BTC: 30/03/2018

Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

26/2018/TT-BTC 21/03/2018

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020

41/2018/TT-BTC 04/05/2018

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển DNNN và CTy TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành Cty CP

35/2018/TT-BTC 30/03/2018

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban MTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQVN cấp huyện.

45/2018/TT-BTC 07/05/2018

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

36/2018/TT-BTC 30/03/2018

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC), viên chức (VC)

34/2018/TT-BTC 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: