Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
104/2017/TT-BTC 05/10/2017

Về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.

126/2017/TT-BTC 27/11/2017

 Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

07/2017/TT-BNV 10/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước

114/2017/TT-BTC 24/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

113/2017/TT-BTC 20/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

112/2017/TT-BTC 20/10/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

111/2017/TT-BTC 20/10/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

110/2017/TT-BTC 20/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC

106/2017/TT-BTC 06/10/2017

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

107/2017/TT-BTC 10/10/2017

Về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

105/2017/TT-BTC 05/10/2017

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện QĐ số 2085/QĐ- TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXHi vùng dân tộc thiểu số và miền núi gđ 2017 – 2020

98/2017/TT-BTC 29/09/2017

Quy định việc quản lý và sử dụng KP sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp XH GĐ 2016 - 2020

92/2017/TT-BTC 18/09/2017

Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

97/2017/TT-BTC 27/09/2017

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

101/2017/TT-BTC 04/10/2017

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

96/2017/TT-BTC 27/09/2017

Sửa đổi, bổ sung TT 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

91/2017/TT-BTC 31/08/2017

Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kết toán viên

89/2017/TT-BTC: 23/08/2017

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

85/2017/TT-BTC: 15/08/2017

Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm

88/2017/TT-BTC 22/08/2017

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoài bằng NSNN

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: