Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
97/2017/TT-BTC 27/09/2017

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

101/2017/TT-BTC 04/10/2017

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

96/2017/TT-BTC 27/09/2017

Sửa đổi, bổ sung TT 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

91/2017/TT-BTC 31/08/2017

Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kết toán viên

89/2017/TT-BTC: 23/08/2017

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

85/2017/TT-BTC: 15/08/2017

Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm

88/2017/TT-BTC 22/08/2017

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoài bằng NSNN

81/2017/TT-BTC: 09/08/2017

Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

80/2017/TT-BTC 02/08/2017

Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

77/2017/TT-BTC 28/07/2017

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

86/2017/TT-BTC 15/08/2017

 Hướng dẫn một số điều của NĐ 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

43/2017/TT-BTC: 12/05/2017

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CT MTQG xây dựng NTM GĐ 2016 - 2020

76/2017/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 54/2013/TT-BTC ngày 4/52013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch nông thôn tập trung

82/2017/TT-BTC 15/08/2017

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

75/2017/TT-BTC: 21/07/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

73/2017/TT-BTC 17/07/2017

Quy định quản lý và sử dụng nguồn NSNN bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

72/2017/TT-BTC: 17/07/2017

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, BQL dự án sử dụng vốn NSNN

60/2017/TT-BTC 15/06/2017

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

04/2017/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP  ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

71/2017/TT-BTC 13/07/2017

 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: