Văn bản Bộ ngành
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
54/2018/TT-BTC: 08/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021

47/2018/TT-BTC: 15/05/2018

Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi

46/2018/TT-BTC: 14/05/2018

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 điều 12 luật tiếp cận thông tin

04/2018/TT-BTP 17/05/2018

Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

40/2018/TT-BTC: 04/06/2018

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

31/2018/TT-BTC: 30/03/2018

Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

26/2018/TT-BTC 21/03/2018

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020

41/2018/TT-BTC 04/05/2018

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển DNNN và CTy TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành Cty CP

35/2018/TT-BTC 30/03/2018

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban MTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQVN cấp huyện.

45/2018/TT-BTC 07/05/2018

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

36/2018/TT-BTC 30/03/2018

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC), viên chức (VC)

34/2018/TT-BTC 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

33/2018/TT-BTC: 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và QL, sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép KD DV lữ hành quốc tế, Giấy phép KD DV lữ hành nội địa...

29/2018/TT-BTC 28/03/2018

Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

554/QĐ-BTC 20/04/2018

V/v Đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

37/2018/TT-BTC 16/04/2018

Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

04/2018/TT-BNV 27/03/2018

Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

30/2018/TT-BTC 28/03/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

27/2018/TT-BTC 21/03/2018

Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

07/2018/TT-BTC 24/01/2018

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: