Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1371/QĐ-UBND 11/07/2017

Quy định mức quà tặng chức thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

679/UBND-KGVX 20/02/2017

V/v Triển khai thực hiện QĐ 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

340/QĐ-UBND 16/02/2017

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

45/QĐ-UBND 16/01/2017

Điều chỉnh giá đất cụ thể tại QĐ 2950/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

2815/QĐ-UBND 23/11/2016

 V/v công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

2814/QĐ-UBND 23/11/2016

 V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1650/QĐ-UBND 20/07/2016

V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1652/QĐ-UBND 20/07/2016

V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: