Văn bản UBND tỉnh
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
628/TB-UBND: 19/10/2018

Kết luận của đồng chí Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2018

1273/QĐ-UBND 21/06/2018

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH PHÚ YÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2638/UBND-KT 18/05/2018

Triển khai Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

71/KH-UBND 27/03/2018

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Hình sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh

1077/UBND-KT 08/03/2018

Triển khai thực hiện Công văn 41/CP-KTTH ngày 13/2/2018 của CP về việc đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

229/QĐ-UBND: 31/01/2018

Quy định về phương án ứng phó khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

212/QĐ-UBND 26/01/2018

Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh năm 2017

2461/QĐ-UBND 18/12/2017

Về việc tạm ứng Ngân sách tỉnh năm 2017 để triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2017 và Tết Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

1371/QĐ-UBND 11/07/2017

Quy định mức quà tặng chức thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

679/UBND-KGVX 20/02/2017

V/v Triển khai thực hiện QĐ 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

340/QĐ-UBND 16/02/2017

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

45/QĐ-UBND 16/01/2017

Điều chỉnh giá đất cụ thể tại QĐ 2950/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

2815/QĐ-UBND 23/11/2016

 V/v công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

2814/QĐ-UBND 23/11/2016

 V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1650/QĐ-UBND 20/07/2016

V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1652/QĐ-UBND 20/07/2016

V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: