Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
71/NQ-CP 31/05/2018

Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

99/2018/NĐ-CP 12/07/2018

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

88/2018/NĐ-CP 15/06/2018

Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

68/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Các Nghị định

Các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi và giao thông

61/2018/NĐ-CP 23/04/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

72/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

30/2018/NĐ-CP 07/03/2018

Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

57/2018/NĐ-CP: 17/04/2018

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

34/2018/NĐ-CP 08/03/2018

Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

41/2018/NĐ-CP 12/03/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

39/2018/NĐ-CP: 11/03/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

32/2018/NĐ-CP 08/03/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

12/2018/QĐ-TTg 06/03/2018

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

06/2018/NĐ-CP 05/01/2018

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

152/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

151/2017/NĐ-CP 26/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công

140/2017/NĐ-CP: 05/12/2017

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

126/2017/NĐ-CP 16/11/2017

Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: