Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

152/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

151/2017/NĐ-CP 26/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công

140/2017/NĐ-CP: 05/12/2017

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

126/2017/NĐ-CP 16/11/2017

Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

123/2017/NĐ-CP 14/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

19/2017/NĐ-CP 01/11/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

117/2017/NĐ-CP

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

115/2017/NĐ-CP 16/10/2017

Quy định trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộpQuy định trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

107/2017/NĐ-CP 15/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

104/2017/NĐ-CP 14/09/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

84/2017/NĐ-CP 18/07/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

101/2017/NĐ-CP 01/09/2017

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng

90/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

35/2017/QĐ-TTg 25/07/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

82/2017/NĐ-CP 17/07/2017

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

31/2017/QĐ-TTg 17/07/2017

Về tiêu chí, danh mục ngành, nghề, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

76/2017/NĐ-CP 30/06/2017

Về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

71/2017/NĐ-CP 06/06/2017

Quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: