Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
2 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
3 Góp ý Dự thảo Nghị định Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
4 Góp ý Dự thảo Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Công văn số 10384 của Bộ Tài chính
5 Góp ý Dự thảo Nghị định tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước theo Công văn số 10488 của Bộ Tài chính
6 Góp ý Dự thảo Nghị định tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi theo Công văn số 10419 của Bộ Tài chính
7 Góp ý Dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông theo Công văn số 10386 của Bộ Tài chính
8 Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán kinh phí sự nghiệp
9 Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
10 Góp ý dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị phục vụ chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: