Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Điểm b Khoản 6 Điều 66 của Luật Quy hoạch quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
2 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư
3 Dự thảo Tờ trình và Quyết định v.v ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá trên địa bàn tỉnh
4 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số trường hợp
5 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính
6 Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
7 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 91/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính
8 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ trong hoạt động tài chính
9 Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
10 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công của Bộ Tài chính
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: