Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước và Cty TNHH MTV...
2 Dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần
3 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ Hội nghị...
4 Góp ý dự thảo Quyết định về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018
5 Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
6 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
7 Góp ý Dự thảo Nghị định Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
8 Góp ý Dự thảo Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Công văn số 10384 của Bộ Tài chính
9 Góp ý Dự thảo Nghị định tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước theo Công văn số 10488 của Bộ Tài chính
10 Góp ý Dự thảo Nghị định tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi theo Công văn số 10419 của Bộ Tài chính
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: