Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Quyết định UBND tỉnh V.v quy định các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán...
2 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
3 Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị hành chính sự nghiệp là ĐV kế toán cấp trên
4 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Điểm b Khoản 6 Điều 66 của Luật Quy hoạch quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
5 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư
6 Dự thảo Tờ trình và Quyết định v.v ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá trên địa bàn tỉnh
7 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số trường hợp
8 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính
9 Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
10 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 91/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: