Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ trong hoạt động tài chính
2 Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
3 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công của Bộ Tài chính
4 Góp ý Dự thảo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
5 Góp ý Dự thảo Thông tư của quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
6 Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ
7 Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
8 Dự thảo Quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ NSNN và lâph, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm...
9 Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng)
10 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết chi phí thực tế in, sao, chụp và gửi thông tin
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: