Góp ý - Dự thảo
STT Tên Tải
1 Dự thảo Quyết định quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 của Nghị định số 72...
2 Dự thảo Quyết định quy định số lượng, chủng loại, phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên (thay thế Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh).
7 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên (thay thế Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh).
8 Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9 Dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10 Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: