BẢN TIN NGÀNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (25/09/2018)
Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa (18/09/2018)
Ngày 08/8/2108, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.
Tin khác liên quan

TIN HOẠT ĐỘNG
Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản có liên quan (27/08/2018)
Sáng ngày 27/8/2018, Sở Tài chính Phú Yên phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.
Tin khác liên quan

CÁC TIN KHÁC
Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước (20/09/2018)
Ngày 15/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2018/TT-BTC về hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. (18/09/2018)
Ngày 07/9/2018, Chính phủ ban hành nghị định 116/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Tin khác liên quan

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip