Tin hoạt động
Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Chiều ngày 04/01/2024, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Đệ, Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Hào, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc; đồng chí Hồ Quang Tuấn, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Hội nghị đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Đảng bộ Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện công tác Đảng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng quan tâm thực hiện,100% đảng viên được quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng. Tập thể đoàn kết, chủ động trong công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: Chủ động, linh hoạt tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, điều hành thu, chi ngân sách.

Quan cảnh Hội nghị

Việc rà soát, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy được triển khai thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm và hoàn thành kế hoạch đề ra; công tác phát triển Đảng viên mới luôn được chú trọng về chất lượng, năng lực công tác không chạy theo số lượng chỉ tiêu cấp trên giao, do đó hầu hết các Đảng viên sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đều phát huy vai trò năng lực công tác của mình trong thực thi công vụ. Năm 2023 đã kết nạp vào Đảng 02 quần chúng ưu tú (chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao là 01 đ/c).

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng luôn được quan tâm, ngay từ đầu năm triển khai Chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Đảng uỷ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ năm 2023. Qua kiểm tra, giám sát các chi uỷ, chi bộ chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần; sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 lần.

Đồng chí Hồ Quang Đệ, Bí thư Đảng uỷ tặng Giấy khen cho Chi bộ 2

Về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đảng uỷ phối hợp với Lãnh đạo Sở đã thành lập Tổ kiểm tra thực hiện; qua giám sát hầu hết đảng viên, công chức, người lao động chấp hành nghiêm túc.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, góp phần thực hiện thắng lợi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường chỉ đạo triển khai một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý điều hành thu chi ngân sách và các lĩnh vực có liên quan để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với Cục thuế tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thu ngân sách, chủ động có kế hoạch thu ngân sách theo từng tháng, quý để không bị động vào những tháng cuối năm, rà soát nguồn thu, chống thất thu. Đồng thời thường xuyên đôn đốc các ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2024. Tổ chức điều hành chi NSNN trong phạm vi dự toán năm 2024 đã được giao, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, nhất là công chức trẻ; đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kịp thời động viên tinh thần gắn với phê bình, kiểm điểm nghiêm túc đối với đảng viên, công chức và người lao động chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với năng lực công tác, chuyên ngành đã được đào tạo và vị trí việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như đôn đốc đảng viên, công chức và người lao động cơ quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác tài chính ngân sách.

Tiếp thu những ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Đệ, Bí thư Đảng ủy sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành thoàn hiện, bổ sung báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023; đồng thời sẽ triển khai ngay, toàn diện các ý kiến tại Hội nghị trong những ngày đầu năm 2024 góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: