Các tin khác
Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 09/01/2024, UBND Tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định quy định trách nhiệm cập nhật thông tin trên CSDL về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên đối với Sở Tài chính:

a) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường theo quy định tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường.

b) Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương.

c) Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

d) Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; giá cước vận chuyển cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

đ) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.

e) Giá tính thuế tài nguyên.

g) Giá nước sạch sinh hoạt.

h) Hệ số điều chỉnh giá đất.

i) Giá cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

k) Cập nhật giá đăng ký, kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc trách nhiệm tiếp nhận theo quy định.

l) Giá trúng thầu tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung tại địa phương theo quy định của pháp luật đấu thầu.

m) Giá trúng thầu của hàng hoá, dịch vụ được mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu có giá trị trên 500 triệu đồng/tài sản trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

n) Danh mục nghiệp vụ: Quản trị hệ thống CSDL về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

o) Giá trị tài sản được thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định được doanh nghiệp cung cấp thông tin.

p) Giá trị tài sản được thẩm định giá do Hội đồng thẩm định giá địa phương thẩm định theo đề nghị của đơn vị chủ trì thành lập Hội đồng thẩm định giá.

q) Danh sách Hội đồng thẩm định giá theo đề nghị của đơn vị chủ trì thành lập Hội đồng thẩm định giá.

r) Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại địa phương theo báo cáo của doanh nghiệp thẩm định giá.

s) Văn bản quản lý nhà nước về giá.

t) Các thông tin tình hình thanh tra, kiểm tra, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giá và thẩm định giá.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2024.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: