CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ
CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ

Ngoài việc áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách và các quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư, để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tỉnh đã ban hành 3 quyết định quy định chính sách một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư..

     Ngoài việc áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách và các quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư, để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tỉnh đã ban hành 3 quyết định quy định chính sách một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư:

     Đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp, áp dụng theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 của UBND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa. Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.


    Đối với các Khu công nghiệp, áp dụng theo Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 về Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
   

     Đối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Tỉnh Phú Yên cam kết

     - Đảm bảo an ninh, ổn định chính trị - xã hội cho các doanh nghiệp yên tâm đến đầu tư.  

     - Thực hiện thủ tục hành chính “một cửa - liên thông”  công khai và minh bạch với đội ngũ cán bộ, công chức năng động và trách nhiệm cao. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

     - Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo qui định. 

     - Thực hiện tốt công tác quy hoạch, hỗ trợ tối đa công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu “đất sạch” cho các nhà đầu tư. 

     - Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư đồng bộ. 

     - Cung ứng đủ nguồn lao động, cơ sở đào tạo cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

     - Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp: Định kỳ Lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư; lập đường dây nóng để lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

CÁC DỰ ÁN TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Khu nghỉ dưỡng cao cấp vườn Phượng Hoàng
Nhà máy sản xuất Tấm pin Năng lượng Mặt trời (SOLAR CELLS TTG)
Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên
Khu đô thị cao cấp vườn Phượng Hoàng
Xem thêm...
CÁC DỰ ÁN TRAO THÔNG BÁO TIẾP CẬN, KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
Khu nghỉ dưỡng cao cấp bãi Từ Nham
Nhà máy Điện Gió HBRE-Phú Yên
Nhà máy điện gió và điện mặt trời xanh Sông Cầu
Nhà máy điện mặt trời TTP Phú Yên
Khu nghỉ dưỡng sinh thái biển và du lịch làng nghề
Xem thêm...
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG TÌM HIỂU VÀ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ VÀO PHÚ YÊN
Tổ hợp Khu du lịch cao cấp tại Khu kinh tế Phú Yên
TMS Resort Phú Yên
Trường Đua ngựa Phú Yên (có cá cược)
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao-Khu kinh tế Nam Phú Yên
Sản xuất rau công nghệ cao khu vực Miền Trung
Xem thêm...