LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 22/2024 (từ ngày 27/5/2024 – 31/5/2024)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, ngày 27/5/2024

7h30

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tham dự

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp trực tuyến Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã