LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 13/2024 (từ ngày 25/3/2024 – 31/3/2024)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, ngày 25/3/2024

7h30

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức cơ quan

Cả ngày

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 (đến hết sáng ngày 26/3)

Hà Nội

 

 

Đ/c Mỹ -PCT

Kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức giải Marathon (từ Thứ 2 đến Thứ 5)

 

 

Thứ 3, ngày 26/3/2024

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp giải quyết các kiến nghị, đề xuất cuả Ban chỉ đạo về IUU tỉnh

Phòng họp giao  ban

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KT tham mưu chuẩn bị.

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”

BCH Quân sự tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng NC tham mưu chuẩn bị.

15h00

Đ/c Thảo-PCT

Kiểm tra hệ thống Camara quản lý mỏ khoáng sản

 

 Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị.

16h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Tuy An

Tuy An

 

Thứ 4, ngày 27/3/2024

8h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị chuyên đề về công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng ĐTXD, KT tham mưu.

15h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra số 2, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

Tỉnh ủy

 

Thứ 5, ngày 28/3/2024

8h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024

Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng NC, BTD tham mưu.

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp về một số nội dung sau: (1) Cung cấp nước cho Nhà máy nước Tuy Hòa; (2) Việc khai thác khoáng sản cát, sỏi các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh.

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị.

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội thảo triển khai Nghị định số 12/2024/NQQ-CP của Chính phủ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai sửa đổi (2 ngày, 28 và 29/3)  

Bình Định

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị.

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng NC tham mưu chuẩn bị.

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

(1) Nghe cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị xã Sông Cầu đến năm 2045; (2) Thực hiện dự án Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng ĐTXD tham mưu.

Thứ 6, ngày 29/3/2024

7h00

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Dự Lễ tri ân, thả hoa tưởng niệm các chiến sỹ tàu Không số

Di tích Vũng Rô, thị xã Đông Hòa

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

8h00

Đ/c Chủ tịch

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng Tổng hợp tham mưu.

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến BCĐ Nhà nước các công trình trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng ĐTXD tham mưu.

8h00

Ủy quyền

Thanh tra tỉnh

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng Nội chính tham mưu.

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Dự Lễ phát động bảo về môi trường biển, hoạt động hưởng ứng Giải vô địch Quốc gia Marathon

Bãi Môn, thị xã Đông Hòa

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Tổng kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung

Bình Định

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng Tổng hợp tham mưu chuẩn bị.

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp rà soát chuẩn bị phục vụ thanh tra công tác quốc phòng đối với UBND tỉnh

BCH Quân sự tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng NC tham mưu chuẩn bị.

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024

Bình Định

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng Tổng hợp tham mưu chuẩn bị.

14h30

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Thăm tặng quà Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm

 

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

16h30

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, hoạt động hưởng ứng Giải vô địch Quốc gia Marathon

Cảng cá Đông Tác, Phường Phú Đông

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

Thứ 7, ngày 30/3/2024

6h30

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Dự Lễ thượng cờ Tổ quốc giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024

Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh, thị xã Đông Hòa

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

9h30

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Lễ trao tặng và trồng cây do Ngân hàng BIDV trao tặng, hoạt động hưởng ứng Giải vô địch Quốc gia Marathon

Công viên Phú Lạc, Phường Hòa Hiệp Nam, Tx. Đông Hòa

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng Kinh tế tham mưu.

20h00

Đ/c Thảo-PCT

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Dự Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2024

Quảng trường 1/4

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

Chủ nhật, ngày 31/3/2024

7h30

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Lễ khai mạc giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024

Quảng trường 1/4

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

7h30

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Trao tặng Nhà Tình nghĩa trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon

Quảng trường 1/4

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị;

- Phòng KGVX tham mưu.

15h00

Đ/c Thảo-PCT

Tham dự một số hoạt động cùng Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

 

- Đ/c Khoa - PCVP cùng tham dự

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: