LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 15/2024 (từ ngày 08/4/2024 – 12/4/2024)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, ngày 08/4/2024

7h30

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức cơ quan

8h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị UBND tỉnh tháng 3/2024, để đánh giá tình hình KTXH, QPAN quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2024; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham mưu, phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị nội dung

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Hội nghị tổng kết công tác đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị nội dung

- Phòng KGVX  chuẩn bị

Thứ 3, ngày 09/4/2024

8h00

Đ/c Chủ tịch

Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra thực hiện công tác quốc phòng đối với UBND tỉnh Phú Yên

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị nội dung

- Phòng Nội chính  chuẩn bị

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở Ban Tiếp dân tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu chuẩn bị

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp tổ chức Giải Tiền phong Marathon

Phòng họp

số 2

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị nội dung

- Phòng KGVX  chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh đánh giá tình hình KTXH, QPAN quý I/2024

HĐND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan lĩnh vực quản lý của ngành

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng NC, KGVX phối hợp tham mưu

Thứ 4, ngày 10/4/2024

7h30

Đ/c Mỹ-PCT

Cùng Thường trực Tỉnh ủy khảo sát một số đảo ven bờ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển KTXH địa phương

 

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD, TH, Kinh tế tham mưu chuẩn bị

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị thẩm tra của Ban VHXH về các nội dung trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Đi kiểm tra thực địa và làm việc với thị xã Sông Cầu về công tác giải phóng mặt bằng liên quan tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn thị xã

 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Họp về công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Phòng họp

giao ban

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu chuẩn bị

Thứ 5, ngày 11/4/2024

 

Đ/c Chủ tịch

Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 12/4/2024

 

 

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp về công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Phú Hòa do BQL các dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Họp chuẩn bị triển khai Luật Đất đai 2024

Phòng họp

số 2

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

14h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị thẩm tra của Ban Pháp chế về các nội dung trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu chuẩn bị

 

Đ/c Mỹ-PCT

Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 12/4.

 

 

Thứ 6, ngày 12/4/2024

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị thẩm tra của Ban KTNS về các nội dung trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KT, ĐTXD tham mưu chuẩn bị

 

Đ/c Thảo-PCT

Đi công tác ngoài tỉnh

 

 

8h00

Xin ý kiến

Dự phiên họp Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,  tầm nhìn  đến  năm 2045, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KT tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Chấm chung khảo Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XVII - 2023

Hội Nhà báo tỉnh

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: