Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
UBND Tỉnh
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (12/03/2019)

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Võ Cao Phi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Phạm Văn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

7. Ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

8. Ông Phan Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh;

9. Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh.

10. Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải;

12. Ông Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

13. Ông Lê Văn Thìn, Giám đốc Sở Tư pháp;

14. Ông Nguyễn Duy Dương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

15. Bà Đỗ Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

16. Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

17. Ông Lê Thanh Đồng, Giám đốc Sở Tài chính.