Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH PHÚ YÊN

 

Toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức STC Phú Yên luôn nỗ lực phấn đấu để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, quản lý công sản, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư:

1.     Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quĩ tài chính khác, góp phần phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

2.     Thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động quản lý nhà nước và các chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước các cấp ở địa phương.

3.     Không ngừng xây dựng và phát triển năng lực, phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức của Sở để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

4.     Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ của ngành.

5.     Xây dựng áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 nhằm làm nền tản cho mọi hoạt động quản lý, triển khai các quá trình chức năng của Sở.

 

Toàn thể Ban Lãnh đạo cùng cán bộ công chức của Sở Tài chính Tỉnh Phú Yên cam kết cống hiến và phục vụ một cách vô tư, bằng tất cả tri thức, nhiệt tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính công luôn phù hợp với hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, luôn đúng luật, đúng hạn, công khai rõ ràng và thuận tiện. Được quản lý theo những yêu cầu nghiêm ngặt của Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, được chứng nhận và công nhận với phương châm: "TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, ĐÚNG PHÁP LUẬT" "TẬN TỤY PHỤC VỤ ĐẤT NƯỚC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN"

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: