Văn bản Chính phủ
Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
52/2024/NĐ-CP 15/05/2024

Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

48/2024/NĐ-CP 09/05/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

40/2024/NĐ-CP 16/04/2024

Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

29/2024/NĐ-CP 06/03/2024

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể tiêu chuẩn đối với chức danh công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Giám đốc Sở và tương đương

13/2023/NĐ-CP 17/04/2023

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023

Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

73/2023/NĐ-CP 29/09/2023

Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

71/2023/NĐ-CP 20/09/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

/2023/NĐ-CP 26/09/2023

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

56/2023/NĐ-CP 24/07/2023

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-Cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

48/2023/NĐ-CP 17/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

42/2023/NĐ-CP 29/06/2023

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

38/2023/NĐ-CP 24/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

29/2023/NĐ-CP 03/06/2023

Quy định về tinh giản biên chế

24/2023/NĐ-CP 14/05/2023

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

06/2023/NĐ-CP 21/02/2023

Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

131/2022/NĐ-CP 31/12/2022

Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

65/2022/NĐ-CP 16/09/2022

Sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

59/202/NĐ-CP 05/09/2022

Quy định về định danh và xác thực điện tử

41/2022/NĐ-CP 20/06/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: