Tin hoạt động
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 103- KH/ĐUK ngày 17/5/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chiều ngày 21/6/2023, tại Hội trường, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Đệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở và cũng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trí, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Hồ Quang Đệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khoá XI và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Sở đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Nữa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Sở tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên. Theo đó, đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp, làm tiền đề trong việc lãnh đạo, chỉ  đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong nửa nhiệm kỳ qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được kết quả khả quan. Kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2023:

- HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2021 là 8.635 tỷ đồng, năm 2022 là 6.642 tỷ đồng và năm 2023 là 8.000 tỷ đồng. Qua thực hiện kế hoạch thu NSNN trên địa bàn trong 02 năm 2021, 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 nhận thấy:

Năm 2021 thu được 7.503 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán tỉnh giao;  năm 2022 thu được 5.115 tỷ đồng, đạt 77% dự toán tỉnh giao; trong 06 tháng đầu năm 2023 tổng thu 1.703 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán tỉnh giao.

Trong đó, tình hình thu tiền sử dụng đất đang giảm mạnh do thị trường bất động sản chững lại, các dự án đấu giá đất không được thực hiện như kế hoạch đề ra.

Số thu NSNN có xu hướng giảm đến nay, trong 06 tháng năm 2023 tổng thu NSNN là 1.703 tỷ đồng giảm 35,7% so với cùng kỳ năm 2022, ảnh hưởng chủ yếu từ nguồn thu tiền sử đất giảm 76,4% (từ 933 tỷ đồng 06 tháng năm 2022 đến 06 tháng năm 2023 được 220 tỷ đồng). Với sự ảnh hưởng từ tình hình thị trường BĐS, các dự án đấu giá đất đang không thực hiện được như kế hoạch đề ra. Mặc khác, số thu thuế Bảo vệ môi trường giảm 41,9% (từ 224 tỷ đồng 06 tháng năm 2022 đến 06 tháng năm 2023 được 130 tỷ đồng) từ các chính sách giảm mức thuế Bảo vệ môi trường.

Chi ngân sách địa phương: Mặc dù thu NSNN trên địa bàn tỉnh thời gian qua hụt giảm so với dự toán tỉnh giao, chủ yếu là do hụt thu tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, ... đã ảnh hưởng trong điều hành cân đối ngân sách. Tuy nhiên, Sở Tài chính đã tham mưu điều hành chi NSNN hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chế độ, định mức theo quy định. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo dự toán giao, các khoản chi đã cơ bản đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện tốt các chính sách ASXH, góp phần phát triển các lĩnh vực sự nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cụ thể chi ngân sách địa phương: Năm 2021 là 10.044 tỷ đồng, năm 2022 là 8.946 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 5.143 tỷ đồng .

Bên cạnh đó đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt quản lý nhà nước về tài sản công; lĩnh vực giá; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hành chính sự nghiệp theo quy định của pháp luật; giám định viên tư pháp lĩnh vực tài chính - kế toán, định giá tài sản trong tố tụng.

Tại Hội nghị các đồng chí đã thảo luận sôi nổi và phát biểu đóng góp ý kiến đối với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Sở.

Qua thảo luận báo cáo chỉ rõ kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ: Đảng ủy Sở, các chi bộ đã xác định rõ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn là trọng tâm nên đã chủ động xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thường xuyên cử đảng viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; cử đảng viên, quần chúng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, giao tiếp, ứng xử... góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại Hội nghị đảng viên Đảng bộ tiếp tục quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: