Tin hoạt động
Đảng bộ Sở Tài chính Phú Yên tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Được sự đồng ý của Đảng bộ Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, sáng ngày 26/5/2020 tại Hội trường Sở Tài chính, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền – Tỉnh Uỷ viên - Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Về phía Sở Tài chính, có sự tham dự của đồng chí Lê Thanh Đồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính.

Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Tài chính, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các Báo cáo Chính trị của BCH TW trình Đại hội XIII.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, nhìn chung các mặt công tác đã có những chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức và giải pháp thực hiện, lãnh đạo đảng bộ hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, cụ thể: 100% đảng viên tham gia học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định 76 của Bộ Chính trị. 100% Đảng viên thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm; Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ là 10 đồng chí, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; Tổ chức Chi đoàn và Công đoàn cơ sở hàng năm đều đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc” và được cấp trên khen thưởng. Cơ quan hàng năm đạt chuẩn về ANTT. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên, công chức vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chức năng lãnh đạo tiên phong của Đảng uỷ được thể hiện, góp phần vào công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sơ đảng và đội ngũ đảng viên trong đảng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua làm theo Bác đã từng bước đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trong Đại hội, một số đảng viên đã báo cáo tham luận và đóng góp nhiều ý kiến đối với Dự thảo báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Sở Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền yêu cầu: đại hội đánh giá thực chất kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, trong đó nêu rõ thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân chủ quan để từ đó xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu không thấp hơn nhiệm kỳ trước nhưng không vượt quá khả năng thực hiện của đơn vị.

Cũng trong Đại hội, Đảng bộ Sở Tài chính đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. Kết quả: đồng chí Lê Thanh Đồng - Giám đốc Sở tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư đảng ủy, đồng chí Trần Văn Anh  – Phó Giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư và 05 đồng chí là Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính. 

Một số hình ảnh của Đại hội:

Văn nghệ Chào mừng Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền – Tỉnh Uỷ viên - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: