Tin hoạt động
Chi bộ Tài chính HCSN - Quản lý Giá và Công sản tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 20/3/2020 tại Hội trường Sở Tài chính Chi bộ 2 (Tài chính hành chính sự nghiệp và Quản lý Giá - Công sản) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hoàng Thanh Quế, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; Đ/c Nguyễn Hữu Toàn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các Đoàn thể, Đoàn viên ưu tú và cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ cùng tham dự.

Tại Đại hội, đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Qua thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 2 đã hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng cho các đảng viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; Chi bộ đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: công tác xây dựng dự toán thu - chi ngân sách hàng năm đối với các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh kịp thời, đầy đủ và đúng chế độ, định mức quy định; Công tác thẩm định phân bổ dự toán đầu năm, dự toán bổ sung phát sinh trong năm, dự toán Chương trình MTQG; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi sự nghiệp và sử dụng ngân sách; Tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; Theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế dự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; Tham mưu, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; Tham mưu chủ trương mua sắm, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu về mua sắm hàng hóa và trang thiết bị; Rà soát sắp xếp lại và xử lý nhà công sở, xe ô tô, công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Thẩm định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất…

Tại báo cáo, Chi bộ 2 cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu đạt số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tỷ lệ quy định; 100% đảng viên, quần chúng hàng năm đạt Lao động tiên tiến; Xây dựng hàng năm có 02/02 Tổ Lao động tiên tiến và phấn đấu ít nhất 01 Tổ Lao động xuất sắc; Trong nhiệm kỳ có ít nhất 01 kết nạp 01 đảng viên mới…

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Cũng tại Đại hội tổ bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022, gồm 03 đồng chí: đ/c Võ Mai Đoan, Bí thư Chi bộ; đ/c Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Lê Hoàng Xuân Tước, Chi ủy viên chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đ/c Trần Hoàng Thanh Quế, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở tặng hoa cho đ/c nguyên Bí thư Chi bộ 2

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: