Các tin khác
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá
Ngày 16/5/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Thông tư quy định các nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá: Chương trình, nội dung, thời gian đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải phù hợp với các đối tượng tham gia.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải đảm bảo thường xuyên cập nhật, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người tham dự. Việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được tổ chức dưới hình thức tập trung.

Hình thức trực tuyến trong các trường hợp theo thông báo của Bộ Tài chính. Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải đáp ứng đủ các yêu cầu: Có đội ngũ giảng viên đạt đầy đủ các tiêu chuẩn: Trình độ đại học, sau đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên đề giảng dạy; có thời gian công tác từ 5 năm trở lên liên quan trực tiếp đến chuyên đề giảng dạy.

Người đã tham gia nghiên cứu, giảng dạy hoặc đã làm công tác quản lý Nhà nước liên quan đến giá, thẩm định giá hoặc các chuyên gia, thẩm định viên có đủ trình độ, uy tín chuyên môn phù hợp với các chuyên đề của lớp học.

Ngoài các nội dung trên, Thông tư nêu rõ: Đối tượng tham gia đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá là người có nhu cầu dự thi để được cấp thẻ thẩm định viên về giá và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định.

Học viên đạt yêu cầu lớp học và được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá tài sản hoặc Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá doanh nghiệp khi có kết quả từ 5 điểm trở lên đối với mỗi bài kiểm tra.

Học viên đã được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá tài sản được học bổ sung để được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá doanh nghiệp.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: