Các tin khác
Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày 07/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nghị quyết quy đinh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế:

- Về mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo: Phần kinh phí (30% còn lại) ngoài ngân sách Trung ương hỗ trợ được phân bổ như sau:

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%.

+ Ngân sách cấp huyện hỗ trợ 5%;

+ Người dân tham gia BHYT đóng 5%; riêng đối với hộ gia đình cận nghèo là người dân tộc thiểu số, ngân sách cấp huyện đảm bảo cho số tiền phải đóng (5%).

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 15% cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Phần còn lại người tham gia tự đóng.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: