Các tin khác
Quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học
Ngày 09/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2024-2027.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ:

1. Đối tượng được hỗ trợ 100%: ngân sách nhà nước hỗ trợ là 75%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ là 25% kinh phí mua sữa.

2. Đối tượng tự nguyện: ngoài phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và doanh nghiệp cung cấp sữa, gia đình học sinh phải đóng góp một phần kinh phí theo tỷ lệ như sau:

- Vùng Thành thị: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 25%, Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 25%, Gia đình học sinh đóng góp 50%.

- Vùng Nông thôn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 45%, Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 25%, Gia đình học sinh đóng góp 30%.

- Vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 65%, Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ  trợ 25%, Gia đình học sinh đóng góp 10%.

3. Quy định về vùng

a) Vùng thành thị: Bao gồm các phường thuộc thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa; thị trấn thuộc các huyện: Tây Hòa, Phú Hòa và Tuy An.

b) Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Bao gồm các xã, thị trấn khu vực I, khu vực II quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg  ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh; các xã: Sơn Hà, Sơn Nguyên, Sơn Long và Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa; các xã: Xuân Long, Xuân Phước, Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 2 và Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân; xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu; xã An Lĩnh, An Thọ và An Xuân, huyện Tuy An; xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa; xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa.

c) Vùng nông thôn: Bao gồm các xã không thuộc điểm a, điểm b khoản 3 Điều này; thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa và thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

4. Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện hỗ trợ theo tỷ lệ như sau:

a) Các huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%, ngân sách huyện hỗ trợ 40%.

b) Các huyện: Tây Hòa, Phú Hòa và Tuy An: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách huyện hỗ trợ 50%.

c) Thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, ngân sách thành phố, thị xã hỗ trợ 70%.

d) Hỗ trợ 100% từ nguồn ngân sách tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sữa cho học sinh thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/12/2023.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: