Các tin khác
Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Ngày 10/12/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP về quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Thông tư quy định nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước:

Thứ nhất, theo dõi công tác bồi thường nhà nước là việc các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc nắm bắt thông tin đối với các vụ việc yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Thứ hai, nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước:

a) Giải quyết yêu cầu bồi thường.

b) Tham gia tố tụng của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong vụ án dân sự về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, vụ án hình sự hoặc vụ án hành chính có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường.

c) Cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường của cơ quan tài chính có thẩm quyền và cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

d) Xác định và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

đ) Xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

e) Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Thông tư quy định thực hiện theo dõi công tác bồi thường nhà nước:

Thứ nhất, căn cứ thực hiện theo dõi công tác bồi thường nhà nước:

a) Báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả và việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại.

b) Báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

c) Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án dân sự, hình sự, hành chính có nội dung giải quyết bồi thường.

d) Quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

đ) Đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc hoặc đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

e) Kết quả hoạt động kiểm tra, thanh tra công tác bồi thường nhà nước.

g) Thông tin báo chí về công tác bồi thường nhà nước.

h) Khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác bồi thường nhà nước.

i) Căn cứ khác có thông tin liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.

Thứ hai, một số hình thức cụ thể thực hiện theo dõi công tác bồi thường nhà nước:

a) Lập danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường.

b) Yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: